Regionaal Landschap de Voorkempen zoekt landschapsarchitect -of ontwerper

Regionaal Landschap Rivierenland (RLRL) is één van de 18 regionale landschappen in Vlaanderen. Wij zijn een samenwerkingsverband tussen overheden (Vlaams, provinciaal en gemeentelijk), natuurverenigingen, landbouworganisaties, erfgoedorganisaties, wildbeheereenheden en toeristische verenigingen. Samen met diverse partners zetten we acties op voor natuurinrichting en landschapsherstel. Ons team zet zich elke dag enthousiast in voor een duidelijke missie: kwaliteitsvolle groenblauwe landschappen klaar voor de toekomst. Meer informatie vind je op www.rlrl.be. We zoeken een landschapsarchitect of –ontwerper voor 1 jaar. Er is een reële kans om deze periode te verlengen tot een contract van onbepaalde duur (afhankelijk van projectfinanciering).

Wat houdt je job in?

 • Je begeleidt onze landschapsprojecten van verschillende schaalniveaus van bij de opstartfase (overleg, ontwerp, technische en administratieve uitwerking, opmaak vergunningen) tot de uitvoering en opvolging (begeleiding werken op terrein, nazorg-beheer, communicatie). Je denkt vanuit kansen en oplossingen en bouwt zo mee aan een klimaatrobuust landschap in een veelal verstedelijkte context. Waar mogelijk koppel je educatieve of communicatieve acties aan de terreinwerken. Je draagt landschap uit als strategie om tot kwalitatieve inrichting, projecten en samenwerkingen te komen.

 • Je adviseert partners en betrokkenen bij de werking van het regionaal landschap rond landschapskwaliteit.

 • Je adviseert en ondersteunt collega’s bij ontwerp en opmaak van inrichtingsplannen in het kader van hun projecten.

 • Je overlegt op regelmatige basis met de collega’s en de coördinator van het regionaal landschap en neemt waar nodig mee algemene taken op in het belang van de vzw.

 

Wie ben jij?

 • Je bent landschapsarchitect, -ontwerper of volgde een opleiding in de sector van milieu, natuur- en landschapszorg en hebt ervaring met ontwerpmatig werk.

 • Je kan een landschap of gebied analyseren en vanuit een integrale aanpak tot een kwalitatief ontwerp en/of toekomstvisie komen, en dit vertalen in een ontwerpplan dat bruikbaar is voor uitvoeringen op terrein.

 • Je hebt ervaring en affiniteit met het opmaken van bestekken en vergunningsaanvragen.

 • Je bent communicatief en beschikt over de nodige sociale vaardigheden: je bent een teamspeler die overleg en samenwerking hoog in het vaandel draagt

 • Je bent een doener die flexibel en zelfstandig kan werken en graag initiatief neemt

 • Je bent vertrouwd met projectmatig werken: je kan binnen een vooraf bepaald tijdschema kwaliteitsvol werk afleveren

 • Je beschikt over een rijbewijs B

 • Je bent bereid om flexibele werkuren te presteren (af en toe avond- en weekendwerk)

 • Extra troef: Je kan werken met GIS en/of VectorWorks of bent bereid hiervoor een opleiding te volgen

 • Extra troef: Je hebt affiniteit met het werkingsgebied van Regionaal Landschap Rivierenland

 

Wij bieden:

 • Voltijds contract van bepaalde duur (start 1 jaar met reële kans op verlenging)

 • Gunstige verlofregeling, gratis hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer, fietsvergoeding (Paritair Comité 329.01). Verloning volgens barema B1 van provinciale overheid (met opname relevante anciënniteit).

 • Afwisselende job met ruimte voor eigen inbreng in een dynamische werkomgeving. Enthousiaste collega’s met een groot hart voor landschap en een constructieve teamsfeer.

 • Standplaats: Hallestraat 6, 2800 Mechelen (5 min fietsen van station Mechelen).

 

Stuur je CV, sollicitatiebrief en eventueel portfolio ten laatste op 10 december 2023 naar ankatrien.boulanger@rlrl.be,

met als onderwerp ‘sollicitatie ontwerper’, en volgende documenten in bijlage:

‘familienaam_voornaam_cv’ en ‘familienaam_voornaam_motivatiebrief’ en eventueel ‘familienaam_voornaam_portfolio’.

Geselecteerde kandidaten worden via email uitgenodigd voor een schriftelijke proef en een gesprek

op donderdag 14 december 2023 (hele dag).

Meer informatie nodig? Bel naar Ankatrien Boulanger 0487 90 68 60