Arbitrage en verzekeringen – Leuven

 

18.30u: Netwerkmoment

19.30u: Start lezing

19.30u tot 20.30u: Arbitrage – Didier Le Fevere
Om concurrentieel te blijven en geschillen te verminderen, is het raadzaam om arbitrageclausules op te nemen in de algemene voorwaarden en contracten. Met slechts één zin kunnen bedrijven snel en kosteneffectief B2B-geschillen oplossen via arbitrage, waardoor ze hun documenten verbeteren en juridische procedures stroomlijnen wanneer dat nodig is. Dit bevordert een efficiënte zakelijke aanpak en minimaliseert tijd en kosten die anders aan langdurige juridische geschillen besteed zouden worden. Didier zal dit verder toelichten.

20.30u tot 21.30u: Beroepsverzekering – Ides Ramboer NV, verzekeringsmakelaar

Het is heel belangrijk om een volwaardige beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten die het volledige aspect omvat voor de indekking van uw professionele risico’s en die je laat voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Heb je als tuin– en landschapsarchitect enkel een polis BA Uitbating, dan voldoet uw polis wellicht niet aan de Wet Peeters II en dient deze vervangen of aangepast te worden. We lichten dit verder toe tijdens deze lezing.

21.30u tot 22u: Nabespreking