Algemeen

Blikveld wil inspelen op de actualiteit, haar leden informeren en laten discussiëren, werken aan visievorming en aanzetten tot actie. Jij kan deel (blijven) uitmaken van de dynamische en veelzijdige groep die Blikveld is, door lid te worden of je jaarlijks lidmaatschap te vernieuwen en hiermee onze dagelijkse werking te ondersteunen.

Naast gratis deelname aan de activiteiten* ter waarde van ca. 20 euro (basisprijs daguitstap) en ca. 10 euro (basisprijs lezing), word je geïnformeerd over al onze activiteiten via de website, Facebook en digitale uitnodigingen.
(* met uitzondering van buitenlandse activiteiten of activiteiten met restaurantbezoeken)

We bieden verschillende lidmaatschapsformules aan.
Deze lidmaatschappen lopen steeds per kalenderjaar.

Klik bij het respectievelijke lidmaatschap op de en vul het formulier in en verstuur. Mocht je nog vragen hebben over welk soort lidmaatschap het beste bij jou past, neem dan contact met ons op via info@blikveld.eu.

 

Blikveld-regulier lidmaatschap

→ individueel op naam | 65,00 Euro/lid
→ groepslidmaatschap / + 5 leden | 40,00 Euro/lid
→ groepslidmaatschap / + 10 leden | 35,00 Euro/lid

Bedoeld voor professionelen uit aanverwante disciplines, architecten, ruimtelijk planners, (tuin)ontwerpers, … alsook ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon in brede zin geïnteresseerd in het ruimere vakgebied landschaps- en tuinarchitectuur.

 

VOORDELEN

• Gratis deelname aan de activiteiten, met uitzondering van buitenlandse activiteiten of activiteiten met catering.
• Informatie over al onze activiteiten via de website, social media en digitale uitnodigingen.
• Ledennieuwsbrief.
• Lid van de Blikveld community, netwerk, stageplaatsen en mogelijke werkgevers.

Overschrijving van lidmaatschapsbijdrage op het rekeningnummer van Blikveld vzw, met vermelding van de naam van het lid.
De factuur ontvang je na betaling.

 

Blikveld-plus lidmaatschap

→ individueel op naam | 200,00 Euro/lid 

Bedoeld voor praktiserende landschaps- en tuinarchitecten, werkzaam in de private of publieke sector (als bediende, ambtenaar of zelfstandige).

 

→ bureaulidmaatschap | 175,00 Euro/lid 

Vanaf 5 aangesloten leden op naam.
Bedoeld voor studie- en ontwerpbureaus met praktiserende landschaps- en tuinarchitecten

VOORDELEN

• Automatische aansluiting bij de nationale beroepsvereniging ABAJP-BVTL.
• Vermelding van het bureau op de Blikveld website bij een bureaulidmaatschap.
• Gratis deelname aan de activiteiten, met uitzondering van buitenlandse activiteiten of activiteiten met catering.
• Gratis plaatsen van vacatures op website en op social media Blikveld.
• Informatie over al onze activiteiten via de website, social media en digitale uitnodigingen.
• Ledennieuwsbrief, lid van de Blikveld community kortingen op vakliteratuur (Blauwe Kamer, CG Concept, Monumenten & Landschappen, uitgeverij Die Keure, Publieke Ruimte).
• Korting op zakelijke verzekering. (Meer info kan je vinden op deze link)
• Eerste hulp bij juridisch advies.
• Vertegenwoordiging in de “Hoge raad voor de Zelfstandigen en de KMO”, verdedigen van de belangen van de zelfstandigen en kmo’s door adviezen te geven aan de Belgische en Europese beleidsverantwoordelijken.
• Vertegenwoordiging in Unizo.
• Vertegenwoordiging als representatieve beroepsorganisatie voor landschapsarchitecten in de Federatie Vrije Beroepen.
• Vertegenwoordiging in IFLA Europe, de “European Region of International Federation of Landscape Architects”.
• Elk lidmaatschap is inclusief het IFLA lidmaatschap voor:
–  Houders van een bachelordiploma in de landschaps- en tuinarchitectuur (180 ECTS) en een masterdiploma in de landschaps- en tuinarchitectuur.
–  Houders van een bachelordiploma in de landschaps- en tuinarchitectuur (180 ECTS) en een masterdiploma in de stedenbouw en ruimtelijke planning.
–  Houders van een bachelordiploma (180 ECTS) zonder bovenstaande masteropleiding worden na een BVTL lidmaatschap van 2 jaar automatisch IFLA lid.

 

WAT ZIJN DE TOETREDINGSVOORWAARDEN?

• Afgestudeerd zijn met een Belgisch of internationaal diploma in de landschaps- en tuinarchitectuur dat ten minste 180 ECTS punten omvat.
• Werkzaam zijn als landschaps- en tuinarchitect in de private of publieke sector (als bediende, ambtenaar of zelfstandige).
• Beroepservaring van minimum 3 jaar voor bachelors, masters worden zonder bijkomende beroepservaring toegelaten.
• Geen andere hoofd- of nevenberoepen (b.v. aannemer, boomkweker, …) onder welke vorm deze beroepen ook uitgeoefend worden (b.v. als zelfstandige, werknemer, vennoot of bestuurder van een rechtspersoon, …) dan wel functies, activiteiten of werkzaamheden uitoefenen waardoor de integriteit tegenover opdrachtgevers in gevaar kan komen of in twijfel kan worden getrokken.
• Deelnemen aan een intakegesprek.

 

WAT IS DE PROCEDURE?

U stuurt een mail naar info@blikveld.eu en bezorg ons jouw aanvraagdossier dat bestaat uit:
• je portfolio;
• je curriculum vitae;
• een attest van je werkgever of voor zelfstandigen je ondernemingsnummer;
• een kopie van je diploma(s).

Na ontvangst van je dossier word je uitgenodigd voor een intakegesprek. Heb je nog vragen aarzel niet ons te contacteren.

Overschrijving van lidmaatschapsbijdrage op het rekeningnummer van Blikveld vzw, met vermelding van de naam van het lid.
De factuur ontvang je na betaling.

 

Blikveld-junior

→ individueel op naam | 25,00 Euro/lid 

Bedoeld voor praktiserende en gediplomeerde landschaps- en tuinarchitecten, die maximum 3 jaar beroepservaring hebben en jonger zijn dan 27 jaar.

Overschrijving van lidmaatschapsbijdrage op het rekeningnummer van Blikveld vzw, met vermelding van de naam van het lid. De factuur ontvang je na betaling.

 

Blikveld-student

→ individueel op naam | 15,00 Euro/lid 

Bedoeld voor studenten landschaps- en tuinarchitectuur.

Overschrijving van lidmaatschapsbijdrage op het rekeningnummer van Blikveld vzw, met vermelding van de naam van het lid.

Facturen worden opgemaakt vanaf een bedrag van 25,00 Euro.