Nationaal

Belgische Vereniging van Tuin- en Landschapsarchitecten

Landschaps- en tuinarchitecten vervullen een belangrijke rol bij de inrichting van de private en publieke ruimte. De Belgische Vereniging van Tuin- en Landschapsarchitecten verenigt hen enerzijds om samen de belangen van het vakgebied en beroep te behartigen en anderzijds om de onderlinge dialoog en uitwisseling van kennis en ervaring te stimuleren. BVTL | ABAJP is lid van IFLA (International Federation of Landscape Architects), de overkoepelende beroepsorganisatie die alle landschaps- en tuinarchitecten mondiaal vertegenwoordigt.

Internationaal

International Federation of Landscape Architects

Landscape Architects plan, design and manage natural and built environments, applying aesthetic and scientific principles to addressecological sustainability, quality and health of landscapes, collective memory, heritage and culture, and territorial justice. By leading and coordinating other disciplines, landscape architects deal with the interactions between natural and cultural ecosystems, such as adaptation and mitigation related to climate change and the stability of ecosystems, socio-economic improvements, and community health and welfare to create places that anticipate social and economic well-being.

Opleidingen

Erasmushogeschool Brussel

professionele bachelor landschaps- en tuinarchitectuur

+32 2 472 52 00
gdt.jette@ehb.be
https://www.erasmushogeschool.be/nl/opleidingen/landschaps-tuinarchitectuur
Adres:  Laarbeeklaan 121, 1090 Jette

KASK – schoolofartsgent

professionele bachelor landschaps- en tuinarchitectuur

+32 9 243 36 00
https://www.schoolofartsgent.be/nl/opleiding/landschaps-en-tuinarchitectuur
Adres: Louis Pasteurlaan 2, 9000 Gent

 

Partners

Onze partners bevestigen het belang van een kwaliteitsvolle en duurzame landschaps- en tuinarchitectuur.

Ze ondersteunen onze onafhankelijke, kritische en opbouwende organisatie die kennis over theorie, beleid en praktijk verzamelt en verspreidt.

Wil je ook partner worden?
Neem dan contact met steven.goossens@blikveld.eu