Nationaal

Belgische Vereniging van Tuin- en Landschapsarchitecten

BVTL de officiële beroepsvereniging voor de discipline in België. BVTL speelt een belangrijke rol in de belangenverdediging voor landschaps- en tuinarchitecten. Daarnaast legt de organisatie ook verbindingen tussen de Vlaamse, Brusselse en Waalse tuin- en landschapsarchitecten en heeft ze een constructieve relatie met Blikveld. BVTL vormt ook een sterke link naar IFLA, de internationale beroepsvereniging voor landschapsarchitecten.

 

Internationaal

International Federation of Landscape Architects

IFLA is de internationale beroepsvereniging voor landschaps- en tuinarchitecten. BVTL is formeel lid van het IFLA-netwerk, welk op internationaal niveau de belangen van landschap en landschapsarchitectuur verdedigt. De organisatie vormt een internationaal netwerk, organiseert onder meer conferenties, en adviseert beleid over de cruciale rol die landschap speelt in de internationale ruimtelijke ontwikkeling. Daarnaast adviseert het ook de opleiding Landschaps- en Tuinarchitectuur in het streven naar kwaliteit, en beoogt het meer bekendmaking van het beroep.

 

 

Dutch School of Landscape Architecture

DSL is sinds 2010 een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse en Belgische Verenigingen voor Tuin- en Landschapsarchitectuur en de opleidings- en onderzoeksinstituten voor Tuin- en Landschapsarchitectuur. De DSL heeft als missie het verzekeren van een sterke nationale en internationale positionering van de beroepspraktijk, het onderzoek en de opleidingen. DSL onderscheidt zich van andere organisaties door te werken vanuit een integraal perspectief van het Nederlands en Belgisch vakgebied: beroepspraktijk, onderwijs en onderzoek.

 

 

Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur

NVTL bestaat sinds 1983 en is de enige Nederlandse beroepsvereniging voor tuin- en landschapsarchitecten en ontwerpers. NVTL is de spil van het vakgebied in Nederland en zet zich in voor de kwaliteit van de tuin- en landschapsarchitectuur en ontwerp. Ze behartigen de belangen, stimuleren de vakontwikkeling en brengen opdrachtgevers en bureaus met elkaar én met complementaire disciplines in contact. De NVTL is een open vereniging waar iedereen die tuin of landschap een warm hart toedraagt, lid van kan worden. Met circa 700 leden vormen ze een brede afspiegeling van de Nederlandse vak praktijk.

 

 

Onderwijs

Blikveld staat in directe dialoog met de twee scholen die de opleiding landschaps- en tuinarchitectuur aanbieden in Vlaanderen en Brussel. Daarnaast onderhouden we nauwe contacten met aanverwante opleidingen in de Vlaamse en Brusselse Hogescholen en Universiteiten en zoeken we naar interessante samenwerkingsvormen.

 

EhB – Campus Jette

• Bachelor landschaps- en tuinarchitectuur
• FLEX opleiding LTA

 

 

HOGENT – Campus Bijloke

• Bachelor landschaps- en tuinarchitectuur
• BaNaBa Landschapsontwikkeling

 

 

Partners

Om onze werking op een kwalitatieve manier uit te voeren kunnen we onder meer rekenen op enkele partners. Ze ondersteunen ons financieel en organisatorisch, en delen het geloof dat landschaps- en tuinarchitectuur een essentiële rol speelt in de verduurzaming van de ruimte.
Wij bieden onze partners een groot netwerk aan en voorzien diverse vormen van zichtbaarheid op onze communicatiekanalen en activiteiten.

BEKIJK DE MOGELIJKHEDEN

Ook partner worden? Aarzel niet om ons te contacteren!