Over

BLIKVELD is een vakvereniging voor landschaps- en tuinarchitectuur in Vlaanderen en Brussel. BLIKVELD wil een ontmoetingsplek, een vraagbaken en een steunpilaar zijn. Een arena voor creatieve manoeuvres, professionele ondersteuning en inspiratievolle uitwisselingen over landschaps- en tuinarchitectuur.

 

Missie

Onze missie is het verhogen van de kwaliteit van onze leefomgeving in Vlaanderen, Brussel en daarbuiten. Dit willen we bereiken door het netwerk van de tuin- en landschapsarchitect te versterken en te professionaliseren.

Nooit eerder was de relevantie en urgentie zo hoog voor kwaliteitsvolle landschaps- en tuinarchitectuur. Om antwoorden te bieden op de uitdagingen gelinkt aan verstedelijking, natuurdegradatie, klimaatswijziging, gezondheid en energievoorziening; is er een groeiende nood aan ontwerpers die de belangen en kwaliteiten van onze natuurlijke leefomgeving omarmen.

Onder invloed van deze urgentie is een verdere versterking en professionalisering van landschaps- en tuinarchitectuur noodzakelijk. De diversiteit en complexiteit van projecten wordt steeds groter en vergt steeds meer kennis en ervaring. Dit betekent eveneens dat het vakgebied in al haar geledingen verder moet inspelen op deze evolutie.

De professionele activiteiten, de protagonisten, de rijke geschiedenis en de relevantie van landschaps- en tuinarchitectuur verdienen een hoge visibiliteit en stem in het maatschappelijke debat. Er dient actief te worden gewerkt aan een ‘landschapscultuur’ met een sterker landschappelijk bewustzijn bij een breed publiek.

 

Visie

Om onze missie handen en voeten te geven worden vier pijler in onze visie naar voren geschoven:

Het promoten van het vakgebied in het maatschappelijke, politieke, professionele en academische veld.

Het verenigen van het brede actorenveld dat professionele linken heeft met landschaps- en tuinarchitectuur.

Het ondersteunen van professionelen die actief zijn in het vakgebied.

Het organiseren van activiteiten ter bevordering van kennisdeling, netwerking en promotie van
het vakgebied.