Contactgegevens

Blikveld vzw
info@blikveld.eu

Generaal Tombeurstraat 81/23
1040 Brussel-Etterbeek

Bank: 001-5828792-41
BIC-BNP PARIBAS FORTIS: GEBABEBB
IBAN-nummer: BE88 0015 8287 9241

Ondernemingsnummer: 0809.399.474

 

Bestuur
HANS DRUART – Covoorzitter

Hans werkt sinds 2007 als landschapsarchitect bij buro voor vrije ruimte, sedert 2019 een onderdeel van ontwerpbureau OMGEVING. Hij is docent aan het KASK, School of Arts van HOGENT binnen de ontwerpateliers Landschap- en tuinarchitectuur en organiseert er workshops en lezingen.

De afgelopen jaren heeft hij als master in de monumenten- en landschapszorg een expertise opgebouwd inzake landschappelijk erfgoed.

Hij werd in 2020 lid van het bestuur van de nationale beroepsvereniging, ABAJP-BVTL en is sinds 2022 covoorzitter van Blikveld.


 

STEVEN GOOSSENS – Covoorzitter

Steven behaalde in 1999 een diploma Landschapsarchitectuur en begon in 2001 les te geven aan de Erasmushogeschool Brussel. Sinds 2012 is hij opleidingshoofd van de driejarige bacheloropleiding Landschaps- en tuinarchitectuur aan dezelfde hogeschool.
Zijn expertisegebieden zijn plantenleer en ontwerp met een specialisatie in stedelijk ontwerp.
Hij was in 2005 medeoprichter en bestuurslid van Kubiekeruimte vzw en werd in 2019 vice-voorzitter van de nationale beroepsvereniging, ABAJP-BVTL. Hij is sinds 2022 covoorzitter van Blikveld.


 

RUBEN JOYE – Penningmeester

Ruben behaalde in 2006 een diploma Landschapsarchitectuur en voltooide in 2010 de masteropleiding stedenbouw en ruimtelijke planning. Sinds 2010 is hij voltijds docent binnen de bacheloropleiding landschaps- en tuinarchitectuur van de School of Arts van HOGENT en Howest. Hij is jaarcoördinator van het tweede bachelorjaar alsook coördinator van de stage binnen de opleiding.
Zijn expertise situeert zich in het stedelijke ontwerp en digitaal visualiseren.
Hij werd in 2019 bestuurslid van Kubiekeruimte vzw en is sinds 2022 penningmeester bij Blikveld.


 

INES VAN LIMBERGEN

Ines behaalde een diploma Landschapsarchitectuur en Landschapsontwikkeling. Ze werkte bij studiebureau Grontmij en maakte snel de overstap naar Regionale Landschappen. Ze werkte 10 jaar lang aan de uitbouw van het Nationaal Park Hoge Kempen en ging nadien aan de slag met landschappelijk erfgoed in de Voorkempen. Sinds 2012 is ze coördinator van Regionaal Landschap de Voorkempen.
De toekomst van het landschap in Vlaanderen vormt de rode draad door haar carrière.
Sinds 2023 zetelt ze in de Raad van Bestuur van Blikveld.


 

LUK VANMAELE

Luk is ruimtelijk planner en werkte tot zijn pensioengerechtigde leeftijd deeltijds als praktijkdocent masteropleiding Ruimtelijke Planning in Artesis (nu UAntwerpen) en als mobiliteitsdeskundige in studiebureau Vectris.
Vandaag is hij actief in diverse burgerbewegingen in Antwerpen.
Hij was secretaris bij Kubiekeruimte vzw van 2015 tot 2021. Sinds 2022 zetelt hij in de Raad van Bestuur van Blikveld en is hij de trekker van team activiteiten.


 

GEERT MEYSMANS

Geert is landschapsarchitect en structureel onderzoeker bij het Kenniscentrum tuin+ van de Erasmushogeschool Brussel sinds 2012. Daarnaast is hij lector Beplantingsontwerp en Geïntegreerd project publieke ruimte in de bacheloropleiding Landschaps- en tuinarchitectuur van de EhB.
Hij is specialist in beplanting en lid van de adviesraad ‘Ringpark West’ van de Oosterweelverbinding.
Hij maakte deel uit van het bestuur van Kubiekeruimte vzw. Sinds 2022 zetelt hij in de Raad van Bestuur van Blikveld.


 

KARLIEN HEREMANS

Karlien is tuin-en landschapsarchitecte en interieurarchitect. Sinds 2009 heeft ze haar eigen studiebureau studio k met een expertise in private projecten. Haar werkveld is architecturaal natuurlijke tuinen met focus op biodiversiteit en beplanting.
In 2021 richtte ze ook tuinboost op. Via hands-on trajecten en producten verspreidt ze kennis rond biodiversiteit, beplanting en klimaat bij particulieren.
Sinds 2013 is ze gastdocent bij de opleiding Landschapsarchitectuur aan de Erasmushogeschool Brussel.
Ze zetelt sinds 2022 in de Raad van Bestuur van Blikveld en ondersteunt het team communicatie.


 

BJÖRN BRACKE

Björn is landschapsarchitect, stedenbouwkundige en deed ervaring op bij Scape Studio (NY) en OMGEVING. Hij is oprichter van Kollektif Landscape en doctoraatsonderzoeker natuurinclusief ontwerp aan de KU Leuven. Als gastdocent was hij verbonden aan ENSP Versailles, KASK-Hogent en KU Leuven.
Zijn expertisegebieden zijn ecologische stedenbouw en toekomstgericht landschapsontwerp.
In 2020 werd Björn benoemd tot EMiLA Fellowship aan de Ecole Nationale Supérieure de Paysage.
Sinds 2022 zetelt hij in de Raad van Bestuur van Blikveld.


 

WOUTER BERVOETS

Wouter behaalde een graduaat Tuin- en landschapsarchitectuur in 1998, beëindigde de voortgezette opleiding Landschapsontwikkeling in 1999 en voltooide de opleiding Stedenbouw en Ruimtelijke Planning in 2010.
Sinds 1998 werkt hij bij Claes en Humblet tuinarchitecten waar hij inmiddels bestuurder is.
Zijn expertise situeert zich in tuinontwerp, praktische uitwerking en projectcoördinatie.
Hij werd in 2015 bestuurslid van Kubiekeruimte vzw en ondersteunt sinds 2022 het team communicatie bij Blikveld.


 

MAARTEN VANDEBROEK

Maarten is in 2022 afgestudeerd als landschapsarchitect aan het KASK, School of Arts van HOGENT. Hij volgde binnen dat traject een internationale stage in Duitsland bij Mersmann Landschaftsarchitekten. Hij studeert momenteel binnen dezelfde instelling een BanaBa Landschapsontwikkeling en is gepassioneerd door landschappen en architectuur.
Sinds 2023 maakt hij deel uit van de Raad van Bestuur van Blikveld. Hij legt samen met Elise de link naar de werking van Jong Blikveld.


 

ELISE DAENEKINDT

Elise is in 2022 afgestudeerd als landschapsarchitect aan het KASK, School of Arts van HOGENT. Tijdens de opleiding deed ze een internationale stage in Parijs bij Pena Paysages. Momenteel studeert Elise Stedenbouw en Ruimtelijke Planning aan LUCA School of Arts van KULeuven.
Sinds 2023 maakt ze deel uit van de Raad van Bestuur van Blikveld. Ze legt samen met Maarten de link naar de werking van Jong Blikveld.


 

Medewerkers
JO BOONEN

Projectmedewerker


STIEN DE VRIEZE

Projectmedewerker