Innovatieve beheer- en ontwerppraktijken op landgoederen

Dit voorjaar brengen we de aanpak en het beheer van historische kasteeldomeinen en landgoederen onder de aandacht met twee activiteiten. Op zondag 21 april trekken we er op uit en brengen we een bezoek aan het kasteeldomein d’ Ursel en de Notelaer in Hingene. Op dinsdag 14 mei volgt de lezing 'Innovatieve beheer- en ontwerppraktijken op landgoederen'.

 

Kasteeldomein d’ Ursel

Het kasteel d’Ursel was eeuwenlang de zomerresidentie van de adellijke familie d’Ursel. Sinds 2de helft 18de eeuw kreeg het zijn huidig neoclassicistisch aanschijn. Het is dubbel omgracht met een spiegelvijver en een tweede grachtengordel. Eind 19de eeuw maakte Eduard Keilig een nieuw ontwerp voor de kasteeltuin en het parkbos, waarbij de klassiek-Franse inrichting moest plaats maken voor een meer landschappelijke aanleg. Tijdens onze gegidste wandeling kunnen we nog sporen terugvinden van deze historische gelaagdheid. Sinds 1994 is het kasteel en omliggend domein eigendom van de provincie Antwerpen en heeft het een culturele bestemming. Het park en parkbos (29ha) is een beschermd cultuur-historisch landschap.

In 2016 werd een beheerplan voor het domein opgemaakt door het Team Studie Natuur en Landschap van de provinciale Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid. Het is een combinatie van erfgoedbeheerplan en bosbeheerplan. Dit resulteerde in een aantal ingrepen die het landschap herstellen en versterken.

In het park worden we gegidst door Rembrandt De Vlaeminck (coördinator team Studie Natuur en Landschap, Provincie Antwerpen, auteur beheerplan) en Jan Bleys (landschapsarchitect Ars Horti, focus op historiek en structuur van het domein).

Domein Paviljoen de Notelaer

Het boeiende aan het domein d’ Ursel is zijn unieke ligging tussen de dorpskern van Hingene en de Schelde met zijn schorren, polders en wilgenvloedbossen, net ten westen van de monding van de Rupel en het Zeekanaal. Eind 18de eeuw bouwde de familie d’ Ursel langs de Scheldedijk een neoclassicistisch jachtpaviljoen, dat door de Notelaerdreef verbonden werd met het kasteeldomein. Sinds 1968 is het paviljoen beschermd als monument. Het omliggend domein (ca. 5ha) en de Notelaerdreef maken deel uit van het beschermd cultuurhistorisch landschap domein d’Ursel. De huidige parkaanleg dateert waarschijnlijk uit de jaren 1890. Toerisme Vlaanderen is momenteel de eigenaar van De Notelaer. In 2017 heeft Kempens Landschap zowel het paviljoen als het omliggende domein in erfpacht overgenomen. Vandaag is het een geliefde stopplaats voor vele wandelaars en fietsers. Vzw de Notelaer organiseert hier activiteiten rond erfgoed, kunst, cultuur, natuur en poëzie. Het paviljoen en het park werden in de afgelopen jaren stap voor stap opgewaardeerd in samenwerking met de gemeente Bornem.

In opdracht van Kempens Landschap vzw stelde de Antea Group in hiervoor een geïntegreerd natuur- en erfgoedbeheerplan op met maatregelenpakket voor de komende 20 jaren. Het park d’ Ursel maakt ook deel uit van het Nationaal Park Scheldevallei.

Het paviljoen zelf is momenteel in restauratie en dus niet toegankelijk, maar we doen wel een wandeling door het omliggend domein, begeleid door een natuurgids.

Oudbroek- en Scheldelandpolder

Tussen de Notelaerdreef en de Zeesluis van Wintam liggen twee Scheldepolders: de Oudbroekpolder (132ha) en Schellandpolder (55ha), van elkaar gescheiden door Eikendam, een halfverharde karreslag. Beide polders bieden een breed pallet aan kreekjes en waterlopen. De beplanting bestaat grotendeels uit restanten van populierenteelt. Delen van het gebied worden beheerd door onder meer Natuurpunt of ANB.

In het kader van het Sigmaplan zullen beide polders omgevormd worden tot gecontroleerd overstromingsgebied. Dit op basis van de studie ‘Ecosysteemvisie Oudbroek- en Schellandpolder’ (2014), opgesteld door Gunther Van Ryckegem, Wim Mertens e.a. (INBO) i.o.v. Waterwegen en Zeekanaal (afd. Zeeschelde). De bestaande Scheldedijk zal worden vervangen door een nieuwe dijk aan de zuidrand, waarna de polders bij stormtij kunnen overstromen. Hierdoor wordt het achterliggende gebied gespaard van wateroverlast, de rivier krijgt meer ruimte én er ontstaan unieke zoetwaterslikken en -schorren. In het nieuwe ‘wetland’ worden de monotone populierenbossen geleidelijk getransformeerd tot natuurlijke moerasbossen met elzen en wilgen. Bestaande waterpartijen en waterlopen worden heringericht, zodat de natte natuur er beter tot zijn recht komt.

PROGRAMMA

10.15u – Ontvangst voorplein kasteel d’Ursel – Wolfgang d’Urselstraat 9, 2880 Bornem Hingene
10.30u – Rondleiding door kasteelpark d’Ursel (duur 2u)
Gidsen: Rembrandt de Vlaeminck, bioloog, teamleider ‘Studie Natuur en Landschap’, provincie Antwerpen, auteur Erfgoed- en Bosbeheerplan domein d’Ursel en Jan Bleys, landschapsarchitect Ars Horti
12.45u – Lunch: zie verder hieronder
14.00u – Wandeling naar De Notelaer via Notelaersdreef
14.30u – Rondleiding domein De Notelaer (duur ca. 45 min.)
Natuurgids van de Notelaer
15.15u – Rondleiding door Oudbroek- en Scheldelandpolder
Gids Wim Mertens, bioloog, expert ANB, mede-auteur van Ecosysteemvisie Oudbroek- en Schellandpolder
16.30u – Einde programma – facultatief nadrink in afspanning De Zwaan of Vredesoord

MOEILIJKHEIDSGRAAD
Het is een rustige en vlakke wandeling langs (half)verharde paden, in totaal ca. 7 km. In natte periodes kan de ondergrond plaatselijk drassig zijn.

BEREIKBAARHEID
Station Bornem ligt op 2,3 km van kasteel d’ Ursel (30 min. te voet, 8 min. fiets)
Per auto: gratis parking Kon. Astridlaan 179, 2880 Bornem (rechts van kasteelingang)
Aanbeveling om kostendelend samen te rijden. Wie dit wenst (vraag of aanbod) kan dit vermelden in inschrijvingsformulier, met opgave van postcode, gsm of e-mailadres

LUNCH
De lunch is niet inbegrepen in de deelnameprijs. Er zijn twee opties:
– ofwel lunchen in taverne In d’ Oude Poort
– ofwel eigen broodjes in park of naburig café; er is ook een broodjeszaak vlakbij

INSCHRIJVEN
Inschrijven kan liefst voor 15.04 door invulling van het inschrijvingsformulier en door het eventueel verschuldigde bedrag te storten op rekeningnummer BE88 0015 8287 9241 van Blikveld vzw, met vermelding: ‘domein d’ursel + naam deelnemer(s)

Graag lid worden? Klik hier.

Organisatie namens Blikveld:
Katelijn Goegebeur
Marieke Verreet
Luk Vanmaele:
+32 498 30 17 95
luk.vanmaele@blikveld.eu