Het landschap als meester

Wie of wat geeft vorm aan het landschap? Deze uitdagende vraag staat dit jaar centraal tijdens de Blikveld Arena. Via lezingen, workshops, uitstappen en oefeningen verdiepen we er ons een dag lang in. Als we willen weten wat het landschap nodig heeft, is het interessant om haar hele complexiteit en diversiteit te erkennen en omarmen.

 

Krijgt het landschap voldoende aandacht in processen van ruimtelijke ontwikkeling? Wat met de stem van de dieren? En hoe vertegenwoordigen we de menselijke diversiteit?

Is hier een taak voor de tuin- en landschapsarchitect weggelegd? En in hoeverre weerspiegelt de discipline daadwerkelijk de diversiteit van de maatschappij? Voeren we onze processen wel inclusief en transparant genoeg?

 

We verwelkomen je om te inspireren en geïnspireerd te worden. En om feestelijk en informeel te netwerken, dat ook.

 

PROGRAMMA

Lezing: Wim Cuyvers over landschap en mens als noodzakelijke partners

Wim Cuyvers, voormalig architect en docent, heeft op een berghelling aan de rand van de Jura een stuk economisch waardeloze grond verworven en omgetoverd tot een publieke ruimte genaamd Montavoix, of “de berg die spreekt.” Dit levenswerk, waar denken en werken samenvallen, wordt steeds verder ontwikkeld.
Wim zijn diepgaande fascinatie voor de interactie tussen mens en omgeving heeft geleid tot inspirerende projecten en teksten. Hierin stelt hij fundamentele vragen over de betekenis van publieke ruimte, het leven, de dood, ruïnes, en steeds meer over de kunstmatige scheiding tussen mens en landschap.
Met een diepgaande gevoeligheid gaat Wim de dialoog aan met het landschap waar hij deel van uitmaakt. Hij luistert naar de grootsheid en subtiliteit waarmee dit landschap spreekt en deelt met ons hoe we naar deze stem kunnen luisteren. Hij illustreert dit met voorbeelden uit zijn dagelijkse bezigheden op Montavoix en benadrukt hoe deze voortdurende dialoog met het landschap onze belangrijkste bron van inspiratie kan zijn. We nodigen u uit om zijn inzichten en ervaringen te ontdekken.

© Jo Boonen

 

Workshop: Decentering Design door HOGENT

In deze workshop verkennen we de verstedelijkte buitenruimte vanuit het perspectief van de meer-dan-menselijke gemeenschap. Mens, dier en plant vormen een gemeenschap die zowel een specifieke omgang met de buitenruimte veronderstelt, als mogelijk maakt en vormgeeft. Wie is onderdeel van deze gemeenschap, hoe ervaart ieder individu deze gemeenschap en hoe gaan we hier als ruimtelijke professional mee om? Tijdens een wandeling proberen we via observatieoefeningen en gesprek een antwoord te vinden op deze vragen.
Deze workshop wordt georganiseerd in het kader van het onderzoeksproject Decentering Design – een ontwerpmethodiek voor mens en niet-mens. In dit onderzoeksproject ontwikkelen en valideren de onderzoekers een ontwerpmethodiek die de gemeenschap van mens, dier en plant centraal in het ontwerpproces plaatst. Door de aandacht te leggen op het perspectief van de andere actoren, en dus de centrale positie van de mens te bevragen, verschuift de focus van de mens naar de interacties die de mens binnen deze gemeenschap aangaat. Het onderzoeksteam bestaat uit landschapsfilosoof Glenn Deliège, interieurvormgever Mirte van Aalst, UX-designer Giliam Ganzevles en architect Bert De Roo. Als team bouwen ze verder aan de expertise van het onderzoekscentrum die in 2019 reeds culmineerde in het boek Dierschap naar een gedeelde ruimte voor mens en dier.

PRAKTISCH

10u00
• Onthaal

10u30
• Introductie

11u00
• Lezing

12u30
• Lunch

13u30
• Lezing
• Workshop: Decentering Design door HOGENT, Deel 1
• Debat
• Excursie

15u00
• Koffiepauze

15u30
• Lezing: Wim Cuyvers over landschap en mens als noodzakelijke partners
• Workshop: Decentering Design door HOGENT, Deel 2
• Workshop

17u00
• Receptie

19u00
• Einde


 

→ BEREIKBAARHEID

→ LID WORDEN