Blikveld Arena 2023

Wie of wat geeft vorm aan het landschap? Deze uitdagende vraag staat dit jaar centraal tijdens de Blikveld Arena. We gaan samen op zoek via interactieve workshops, lezingen en mini-excursies. Als we willen weten wat het landschap nodig heeft, is het interessant om haar hele complexiteit en diversiteit te erkennen en omarmen.

 

Wat kan het landschap betekenen op grote en kleine schaal? Welke rol kunnen wij als professionals spelen in het streven naar een zo duurzaam mogelijk landschap? En hoe kunnen we onze expertise inzetten om het landschap zo kwalitatief mogelijk in te richten?

 

We verwelkomen je om te inspireren en geïnspireerd te worden. En om feestelijk en informeel te netwerken, dat ook.

 

PROGRAMMA VOORMIDDAG: DUBBELE DUOLEZING

11:00 – 11:45 – De stad en de rol van landschapsarchitecten. Een blik vooruit.
Duolezing door Joke Vande Maele (Kollektif) en Els Huigens (Fris in het landschap).

Landschapsarchitect Joke Vande Maele is medeoprichter van Kollektif, dat, ondanks zijn relatief korte bestaan, al een indrukwekkende lijst van belangrijke projecten heeft weten te realiseren. Een van hun opvallende prestaties is het winnen van de gerenommeerde ontwerpwedstrijd voor het Flageyplein in Brussel, evenals de erkenning in de internationale wedstrijd Europan voor hun voorstel voor Raismes in Frankrijk.

Landschapsarchitect Els Huigens, medeoprichter van Fris in het Landschap, heeft haar stempel gedrukt op de Vlaamse landschapsarchitectuur met baanbrekende en voorbeeldige projecten op het gebied van betrokkenheid van de gemeenschap, natuurlijke speelomgevingen, klimaatgericht ontwerpen, herintroductie van wilde natuur, en stadslandbouw. Hoewel Fris in het Landschap niet meer actief is, leeft de naam voort in talloze projecten verspreid over heel Vlaanderen.

Joke en Els delen hun visie op de huidige uitdagingen en mogelijkheden binnen het vakgebied. Ze werpen een blik op het heden, maar gaan ook in op hun toekomstvisie, geïllustreerd aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden.

 

11:45 – 12:30 – De stad en de rol van landschapsarchitecten. Een blik vooruit.
Duolezing door Evelyn Adriaensen en Dries Henkens

Landschapsarchitect en stedenbouwkundige Evelyn Adriaensen begon haar loopbaan bij ontwerpbureau OMGEVING. Daarna ging ze aan de slag bij Stad Antwerpen. Eerst als ontwerper, daarna als projectleider ruimtelijke ordening. Ze werkte als gebiedsregisseur Linkeroever mee aan het masterplan Sint-Anneke Plage en het masterplan Scheldeboorden Linkeroever. Momenteel is ze projectleider binnen de afdeling strategische projecten en werkt ze mee aan de herwaardering van het Stadspark en Scheldeborden Linkeroever.

Dries Henkens werd projectleider publieke ruimte bij Stad Mechelen na zijn opleiding landschapsarchitectuur en landschapsontwikkeling. Momenteel werkt hij als coördinator strategische projecten bij Stad Antwerpen mee aan verschillende projecten zoals de Krugerbrug, het Stadspark, Scheldeboorden Linkeroever, het Astridplein, het Albertpark, de Groenplaats, de Kempenstraat.

Evelyn en Dries delen hun visie op de huidige uitdagingen en mogelijkheden voor onze steden. Ze vertellen vanuit de bril van de opdrachtgever, geïllustreerd met concrete projecten binnen de stad Antwerpen.

 

PROGRAMMA NAMIDDAG: PARALLELLE SESSIES

13:30 – 15:00 – Lezing door Martijn Slob. (Vogt)

Martijn Slob behaalde zijn Bachelor en Master landschapsarchitectuur aan de Wageningen Universiteit. Sinds 2011 werkt hij voor VOGT; initieel in Zürich, en later in Londen, waar hij sinds 2015 de bureauleiding heeft. Als Head of London Office is hij zeer nauw betrokken bij alle projecten en werkt hij in een heel breed scala aan typologieën en schaalniveaus.

Martijn zal ons meenemen in een verhaal dat meandert tussen reflecties over de eigen disciplinaire identiteit en concrete voorbeelden uit de ontwerppraktijk van VOGT. Hij spreekt met passie over de inherent menselijke betekenis van landschap, en de verschillende grote invloeden op de manier waarop (of van waaruit) dat landschap vorm krijgt. Deze kennis, en een grondig bewustzijn van de eigen verantwoordelijkheden en rollen, vormen de basis voor de concrete projecten die hier een ruimtelijke vertaling van vormen. Bij VOGT is elk project zo het resultaat van een continue dialoog tussen het landschap en de verschillende ideeën en visies daarop vanuit medewerkers. Deze methode van werken leidt tot de gekende kwalitatieve projecten met een groot respect voor het landschap.

Martijn is tevens co-auteur van VOGTs meest recente publicatie ‘Mutation and Morphosis, Landscape as Aggregate’.

 

13:30 – 15:00: Een blik op het tuin(en)landschap. (VOLZET)
Met Leen Dierckx (Tuinen in Stijl), Pieter Van Hauwermeiren (Buro Buiten), Kevin Van Steenbergen (LAB-V) en Jeroen Deseyn (Plant en Houtgoed)

Het Vlaamse landschap wordt sterk gekenmerkt door versnippering. Veel van die versnipperde ruimte wordt ingenomen door private buitenruimtes. Bijgevolg hebben deze ook een grote en directe invloed op de ecologische, economische en sociale aspecten van het Vlaamse landschap. Aandacht voor tuinen kan niet genoeg benadrukt worden als we kwalitatieve buitenruimte willen nastreven.

Tijdens deze korte maar krachtige sessie laten we 4 professionals reflecteren over 4 stellingen. We denken na over de interactie tuin en landschap, de potentiële impact van tuinen en de diverse manieren waarop de ambities zich kunnen vertalen op terrein.

 

13:30 – 15:00: Excursie: Tour en Taxis in beweging (VOLZET)

Tijdens een gegidste rondleiding staan we stil bij enkele interessante ontwikkelingen in de buurt van Tour en Taxis.

 

13:30 – 16:30 – Workshop: The Embassy for the More-than-Human – HOGENT

In deze workshop verkennen we de verstedelijkte buitenruimte vanuit het perspectief van de meer-dan-menselijke gemeenschap. Mens, dier en plant vormen een gemeenschap die zowel een specifieke omgang met de buitenruimte veronderstelt, als mogelijk maakt en vormgeeft. Wie is onderdeel van deze gemeenschap, hoe ervaart ieder individu deze gemeenschap en hoe gaan we hier als ruimtelijke professional mee om? Tijdens een wandeling proberen we via observatieoefeningen en gesprek een antwoord te vinden op deze vragen.
Deze workshop wordt georganiseerd in het kader van het onderzoeksproject Decentering Design – een ontwerpmethodiek voor mens en niet-mens. In dit onderzoeksproject ontwikkelen en valideren de onderzoekers een ontwerpmethodiek die de gemeenschap van mens, dier en plant centraal in het ontwerpproces plaatst. Door de aandacht te leggen op het perspectief van de andere actoren, en dus de centrale positie van de mens te bevragen, verschuift de focus van de mens naar de interacties die de mens binnen deze gemeenschap aangaat. Het onderzoeksteam bestaat uit landschapsfilosoof Glenn Deliège, interieurvormgever Mirte van Aalst, UX-designer Giliam Ganzevles en architect Bert De Roo. Als team bouwen ze verder aan de expertise van het onderzoekscentrum die in 2019 reeds culmineerde in het boek Dierschap naar een gedeelde ruimte voor mens en dier.

 

15u30 – 16u30 – Lezing: Wim Cuyvers over landschap en mens als noodzakelijke partners.

Wim Cuyvers, voormalig architect en docent, heeft op een berghelling aan de rand van de Jura een stuk economisch waardeloze grond verworven en omgetoverd tot een publieke ruimte genaamd Montavoix, of “de berg die spreekt.” Dit levenswerk, waar denken en werken samenvallen, wordt steeds verder ontwikkeld.
Wim zijn diepgaande fascinatie voor de interactie tussen mens en omgeving heeft geleid tot inspirerende projecten en teksten. Hierin stelt hij fundamentele vragen over de betekenis van publieke ruimte, het leven, de dood, ruïnes, en steeds meer over de kunstmatige scheiding tussen mens en landschap.
Met een diepgaande gevoeligheid gaat Wim de dialoog aan met het landschap waar hij deel van uitmaakt. Hij luistert naar de grootsheid en subtiliteit waarmee dit landschap spreekt en deelt met ons hoe we naar deze stem kunnen luisteren. Hij illustreert dit met voorbeelden uit zijn dagelijkse bezigheden op Montavoix en benadrukt hoe deze voortdurende dialoog met het landschap onze belangrijkste bron van inspiratie kan zijn. We nodigen u uit om zijn inzichten en ervaringen te ontdekken.

 

© Jo Boonen

 

15:30 – 16:30 – Workshop: Spatial Therapy door Wouter De Raeve (VOLZET)

Wouter De Raeve is een Belgische kunstenaar uit Brussel. Hij heeft een bachelor in landschapsarchitectuur en een master in beeldende kunst. Zijn werk richt zich op het verkennen van de rol van ruimtelijke praktijkbeoefenaars in de complexe dynamiek van ruimtelijke ontwikkelingsprocessen.
Voor elk project ontwikkelt hij een specifieke methodiek. Dit resulteerde onder meer in publicaties, ruimtelijke installaties, curatoriële projecten, tekeningen en films. Hij publiceerde bij Spector Books en Sternberg Press, presenteerde werk bij Kaaitheater, La Loge en Bozar. Zijn film WTC A Love Story wordt internationaal vertoond.

Hij kreeg de afgelopen jaren talloze verzoeken van ruimtelijke werkers, waaronder architecten, landschapsarchitecten, kunstenaars, maatschappelijk werkers die behoefte hadden aan reflectieve gesprekken over hun praktijk.
Ingrijpen in de ruimte brengt wel degelijk een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Hoe gaan we daarmee om? Wat zijn de individuele trauma’s, angsten, doelen en ambities?
In hoeverre beïnvloedt de professionele structuur waarin wordt geopereerd het besluitvormingsproces? Zijn er institutionele relaties en/of machtsverhoudingen die ons beïnvloeden?

Spatial Therapy voorziet in de groeiende behoefte aan een therapievorm die zich specifiek richt op al deze vragen.

Wouter zal Spatial Therapy toelichten en ten slotte volgt een try-out sessie.

 

16:45 – 17:15 – Prijsuitreiking en slotwoord

Naar goede gewoonte nemen we de tijd om enkel mensen in de bloemetjes te zetten. Mensen die met grote inzet en veel enthousiasme een duidelijke impact hebben gehad op ons beroepenveld, mensen die mee opleidingen en organisaties vormgegeven hebben en aankomend talent dat verdient om even in de spotlights te staan.

 

DAGINDELING

10u00
• Onthaal (Atrium)

10u30
• Introductie (Auditorium)

11u00 – Dubbele duolezing
• De stad en de rol van landschapsarchitecten. Een blik vooruit.
11u00 – 11u45: Joke Vande Maele / Els Huigens (Auditorium)
11u45 – 12u30: Evelyn Adriaensen / Dries Henkens (Auditorium)

12u30
• Lunch (Atrium)

13u30 – Parallelle sessies
• Lezing: Martijn Slob van Vögt (Auditorium)
• Debat: Een blik op het tuin(en)landschap (Silva, max. 50 deelnemers)
• Participatief reflectiegesprek over het voormiddagprogramma (Aqua+Terra, max. 40 deelnemers)
• Workshop: Decentering Design door HOGENT, Deel I (buiten, max. 20 deelnemers)
• Excursie (buiten, max. 30 deelnemers)

15u00
• Koffiepauze (Atrium)

15u30 – Parallelle sessies
• Lezing: Wim Cuyvers over landschap en mens als noodzakelijke partners (Auditorium)
• Workshop: Decentering Design door HOGENT, Deel II (Aqua+Terra, max. 20 deelnemers)
• Workshop: Spatial Therapy door Wouter De Raeve (Silva, max. 20 deelnemers)

16u45
• Prijsuitreiking en slotwoord (Auditorium)

17u15
• Receptie (Atrium)

19u00
• Einde

 

PRAKTISCH

→ BEREIKBAARHEID

→ LID WORDEN