De gewestelijke hemelwaterverordening 2023, hoe zit dat nu?

Een jaar geleden, februari 23, keurde de Vlaamse Regering de gewestelijke Hemelwaterverordening 2023 goed. De nieuwe verordening trad in werking op 2 oktober 2023. Voor projecten op het openbaar domein is deze vanaf begin 2025 van toepassing. De vorige Vlaamse regels rond opvang van hemelwater hielden onvoldoende rekening met evoluties inzake klimaat, waardoor hevige piekregenval en lange periodes van droogte vaker voorkomen. Bovendien is Vlaanderen sterk verhard, wat leidt tot een te snelle afvoer van water.

 

De impact van weersextremen laat zich meer en meer voelen. Zo werden de voorbije jaren gekenmerkt door enerzijds extreme regenval met grootschalige overstromingen in juli 2021 en anderzijds langdurige droogteperiodes 2017, 2018, 2019, 2020 en 2022. De doelstelling van de verordening is dan ook om water maximaal ter plaatse te houden. Om op deze manier droogteperiodes te overbruggen en de impact van verharding op overstromingen terug te dringen.

Tuin- en landschapsarchitecten spelen een cruciale rol bij het ontwerpen van duurzame en klimaatbestendige landschappen. Er is nog een grote omslag nodig zowel in steden als dorpen, in privé- en bedrijfstuinen, semi-publieke en publiek domeinen, tuinen bij woonprojecten, parkeerplaatsen, schoolspeelplaatsen, …
De tuin- of landschapsarchitect heeft hier de verantwoordelijkheid om zijn opdrachtgever goed in te lichten en geïntegreerde oplossingen aan te bieden. Dit kan enkel als hij over voldoende juridische en technische kennis beschikt.

Het is dus in ieders belang dat tuin- en landschapsarchitecten goed op de hoogte zijn van deze nieuwe verordening. Daarom nodigt Blikveld Riet Lismont, projectleider kennisbeheer van VLARIO uit om hierover een technische toelichting te geven tijdens een webinar. Nadien kunnen er vragen gesteld worden. De webinar wordt niet opgenomen.

 

Zuidpark Antwerpen
AG Vespa, Tractebel – ADR Architects – Georges Descombes i.s.m.Les Eclairagistes Associés & Erik De Waele