Rivierpark Schelde-Durme

Hoe ver staat het met de Sigmaplannen in het Scheldebekken? Dat gaan we uitzoeken op zondag 17.09.23 vanuit Hamme, waar de Durme uitmondt in de Schelde. Wim Mertens, expert bij Agentschap voor Natuur en Bos begeleidt ons tijdens deze boeiende fietsexcursie.

Waterwegen & Zeekanaal NV en het Agentschap voor Natuur en Bos werken hier al jaren samen in het kader van het Sigmaplan om de regio te beschermen tegen overstromingen en de Durme haar veerkracht terug te geven. Dit resulteert nu al in een aantal nieuwe tijgebonden natuurlandschappen waar het aangenaam wandelen en fietsen is.

We starten de fietstocht in De Bunt, een gebied dat getransformeerd wordt tot gecontroleerd overstromingsgebied met gereduceerd getij (GOG GGG), waardoor het waterpeil in de Schelde bij stormtij zal zakken en er minder water in de Durme gestuwd zal worden. Klein en Groot Broek was ooit een moerassig gebied langs de Durme. Vandaag krijgt het water opnieuw meer ruimte, door ontpoldering ontstaat hier een interessante zoetwatergetijdennatuur. Aan de rand is er ruimte voor zachte recreatie en een speelbos. De Koolputtensite – gekend van de Mirabrug – krijgt nieuw leven als onthaalpoort voor de Durmevallei. Het historische Beerkaaihuis, aan de rand van het Groot Broek, wordt een time-outplek voor kwetsbare jongeren. En tenslotte is er Weymeerbroek, waar het open meersenlandschap rond de oude Durme-arm hersteld werd als wetland, niet onderhevig aan de getijdenwerking.

Programma

  • 09.30u Onthaal: parking taverne Scheldeoord, Driegoten 95, 9220 Hamme
  • 09.45u Vertrek per fiets
  • 10.00u Infopunt Durmevallei (jaagpad Driegoten): – Lezing Sigmaplan Schelde– Durme, door Wim Mertens, Natuur & Bos – Lezing projectvoorstel Nationaal Park Scheldevallei, door Tom Wezenbeek, projectcoördinator Rivierpark Scheldevallei, Regionaal Landschap Schelde-Durme
  • 11.00u Vertrek fietstoer, gegidst door Wim Mertens, ANB: – De Bunt – Klein Broek – Groot Broek – Picknick op Sombekedries – Weymeerbroek – Koolputtensite
  • Ca. 17u Einde fietstoer Facultatieve nadrink, taverne Scheldeoord (waar je evt. ook ’s avonds kan blijven eten)

 


Praktisch

  • Bereikbaarheid: – Auto: parking Scheldeoord, Driegoten 95, 9220 Hamme – Combinatie trein/fiets: vanuit station Temse: 7.3km (25 min.) – Ben je bereid om kostendelend samen te rijden (als chauffeur of passagier): laat dit dan weten en vermeld je woonplaats (+ of je 1 of meer extra fietsen kan vervoeren), zodat we dit aan anderen kunnen laten weten.
  • Fiets– Mogelijkheid om eigen fiets mee te brengen of ter plekke fiets te huren (10 €), mits reservatie voor uiterlijk 8 september
  • Lunch – Breng eigen picknick mee en flesje water voor onderweg!