IBR makes happy trees

Op maandag 27.11.23 organiseert Blikveld als initiatiefnemer van de Green Deal Natuurlijke Tuinen mee het lerend netwerkevent 'IBR makes happy trees' in het Arboretum Kalmthout. Dit in samenwerking met Departement Omgeving, Kenniscentrum tuin+ en Provincie Antwerpen. Tijdens deze masterclass lichten de twee Nederlandse lectors Frits Ruyten & Maarten Grasveld de 'Integrale Beplantingsmethode Ruyten' toe.

© Fotostudio Leemans Leuven

 

Dit event is volzet. Je kan wel nog kiezen om de toelichting online mee te volgen in de voormiddag.

 

De Integrale Beplantingsmethode Ruyten (IBR) is een duurzame manier van planten van bomen en struiken op basis van een lokaal gemeten groeivoorspelling, waarmee elke plant de gehele levenscyclus kan aflopen. Op basis van deze visie zijn bij de aanleg allerlei varianten mogelijk: o.a. grotere planten verder uit elkaar of kleinere planten dichter bij elkaar, afhankelijk van de situatie en van de gewenste architectuur.

Tijdens deze masterclass legt dr. ing. Frits Ruyten – directeur van het Ruyteninstituut en landschapsarchitect – uit hoe je met deze methode aan de slag gaat en bespreekt hij de voordelen ervan: direct na aanleg bruikbaar groen, minder onderhoud, geen dunningen, meer biodiversiteit, veiliger, fraaier beeld, hogere groenbelevingswaarde en uiteindelijk goedkoper. Na de theorie en de toelichting over praktijkervaringen volgt een practicum waarin je zelf aan de slag gaat en vervolgens feedback krijgt.

Ten slotte bezoeken we de tuin van het arboretum waarin aandacht is voor de vrijstandsvormen. Je kan ervoor kiezen om de volledig dag te volgen in het Arboretum Kalmthout (maximum aantal deelnemers: 50) of enkel online het voormiddagprogramma te volgen.

 

Programma

9.00 – 10.00
Ontvangst met koffie

10:00 – 12:30

Een boom is gelukkig wanneer hij genoeg ruimte boven en onder de grond heeft om zijn levenscyclus te voltrekken en kan groeien onder de juiste omstandigheden.

 • Vrijstands- en concurrentievormen
 • Groeicurven: Plaatsspecifieke / Algemene GroeicurvenEen boom is gelukkig wanneer hij kan bijdragen aan een integraal landschapsontwerp en kan zorgen voor een gezonde leefomgeving voor mens en dier.
 • Beplantingstypen, ontwerp
 • Ontwerp met volwassen maten (eindbeelden)
 • Groenmassa-vergelijking traditioneel-IBR, cumulatie groenvolume
 • Relatie plantensoorten met een bijdrage aan de biodiversiteit – AG
 • Beplantingsfilms van Boxmeer

Praktijk/ervaring IBR met bijdrage van Maarten Grasveld

 • Voorbeelden
 • Belang van de keten: opdrachtgever-ontwerper-groenaannemer-boomkweker-beheer-groenbeleving
 • IBR aanbesteden
 • Werkvoorbereiding, groeigarantie
 • Bodemvoorbereiding, bodemsensoren

12:30 – 13:30
Lunchpauze: zelf meegebracht of zelf ter plaatste te kopen in de cafetaria

13:30 – 15:00
Practicum ontwerp met ‘rondjes’ in groepjes van 5 personen + nabespreking en feedback

15:00 – 16:15

Bezoek aan de tuin van het arboretum

 • Relatie vrijstandsvorm, leeftijd, bodemsoort groei in de tijd, beheer
 • Gerichte aandacht

16:15 – 17:00

Netwerkdrink