Innovatieve beheer- en ontwerppraktijken op landgoederen

Dit voorjaar brengen we de aanpak en het beheer van historische kasteeldomeinen en landgoederen onder de aandacht met twee activiteiten. Op zondag 21 april trekken we er op uit en brengen we een bezoek aan het kasteeldomein d’ Ursel en de Notelaer in Hingene. Op dinsdag 14 mei volgt het toekomstatelier 'Innovatieve beheer- en ontwerppraktijken op landgoederen'. De toekomstateliers zijn dé plek voor kennisdeling. We putten niet alleen uit de bestaande praktijkervaring maar halen ook waardevolle inzichten uit de onderzoekscentra. Via lezingen, semenaries, debatten en workshops verkennen we op een diepgaande manier nieuwe perspectieven en thema's in de landschapsarchitectuur.

© Steven Heyde / WING

Historische landgoederen, zoals kasteeldomeinen of abdij- en kloosterdomeinen, zijn landschappen van verwevenheid waar ecologische waarden interageren met economische, sociale en cultuurhistorische waarden. Ze zijn dragers van streekidentiteiten, erfgoed, cultuur en kunst, maar ook ecologie, biodiversiteit en een gezonde leefomgeving. Om aan maatschappelijke uitdagingen tegemoet te komen, hebben we echter nood aan nieuwe innovaties die op slimme manieren zijn afgestemd op erfgoed- en natuurbehoud.

Op deze avond maken we kennis met Kien van Hövell tot Westerflier, één van de leidende vernieuwers uit de landgoedwereld in Nederland. Ze komt vertellen vanuit haar eigen ervaringen met het beheer, ontwerp van het landgoed Grootstal en de transformatie van deze historische plek tot een broedplek van innovatie. Vervolgens gaan we in debat over de lessen die hieruit kunnen geleerd worden voor de Vlaamse context. Als onderdeel van het avondprogramma zullen ook allerhande ontwerpvoorstellen van studenten landschaps- en tuinarchitectuur (HOGENT) voor het kasteeldomein Poeke (Toerisme Vlaanderen) te bekijken zijn.

 

PROGRAMMA

19:00: deuren – toegang tot expo van studentenprojecten
19:30: lezingen
· Steven Heyde (HOGENT) (25 min)
· Koen Himpe (Agentschap Onroerend Erfgoed) (25 min)
· Kien van Hövell tot Westerflier (landgoed Grootstal / Soil4U) (45 min)
21:05: gemodereerd gesprek met publiek (25 min)
21:30: einde lezingen – drankje en toegang tot expo studentenprojecten

DE SPREKERS

Steven Heyde is master in de landschapsarchitectuur en werkt als wetenschappelijk medewerker aan het onderzoekscentrum Futures Through Design (Hogeschool Gent). Hij specialiseerde zich in vernieuwende ontwikkelingsmogelijkheden van historische landgoederen. Hij schreef ‘The future of estate landscapes in Europe’ (dat te koop zal zijn tijdens deze avond) en ‘Kasteeldomeinen: historische tuinen en parken in de zuidelijke Westhoek’. Op deze avond mag je een reflectie verwachten op het verhaal van Kien met aanvullende reflecties over de toekomst van landgoederen.

Koen Himpe is landschapsarchitect en werkzaam als erfgoedonderzoeker bij het Agentschap Onroerend Erfgoed afdeling Onderzoek en Bescherming (Brussel), waar hij inventarisaties uitvoert en beschermingsdossiers opmaakt rond houtig erfgoed, historische tuinen en parken en waardevolle landschappen. Koen is actief betrokken bij het kasteeldomein van Poeke, waar hij meewerkt aan het parkbeheer en geregeld excursies verzorgd. Daarnaast is hij gastdocent op verschillende kennisinstellingen, en doet hij onderzoek naar historische landschapsarchitecten waarbij hij samenwerkt met diverse andere erfgoedonderzoekers op het vlak van tuinkunstgeschiedenis.

Vanuit deze expertise en een uitgebreide kennis over het beleid rond erfgoed zal Koen een bijdrage geven over actuele beleid rond landgoederen, en de visie vanuit de Vlaamse overheid hieromtrent. Ook de interactie tussen beleid en beheer zal in dit verhaal aan bod komen.

Kien van Hövell tot Westerflier is eigenaar en beheerder van landgoed Grootstal in Nijmegen. Ze heeft ervaring als erfgoedconsulent voor de Nederlandse overheid, en leidde een adviesbureau dat landgoederen adviseerde bij ondersteuning in maatschappelijke transities. Verder is ze ook medetrekker van vernieuwende projecten in de landgoedwereld zoals het Soil4U project, waarin landgoederen en pachters samenwerken rond verduurzaming van landbouw.

In haar lezing zal Kien het hebben over Landgoed Grootstal en hoe ze deze plek ontwikkelde als een proefplek voor innovatie en meervoudige waardecreatie op verschillende vlakken, waaronder verbinding tussen stad en platteland. In dit proces werd ook de meerwaarde van ontwerp en de kracht van ontwerpend onderzoek gebruikt om een vooruitstrevende blik op deze historische plek te onderbouwen.

EXPO STUDENTEN

Studenten landschaps- en tuinarchitectuur aan de HOGENT werkten afgelopen semester aan een opdracht rond een innovatieve toekomst voor het Kasteeldomein van Poeke; een domein waar ook Toerisme Vlaanderen op betrokken is. Op deze avond worden enkele van hun resultaten gepresenteerd met maquettes en digitale presentaties.

LOCATIE

KASK, Hogent, Louis Pasteurlaan 2, 9000 Gent, lokaal R5