Sociale en welzijnsgerichte aspecten van Landschapsarchitectuur

Het Onderzoekscentrum Futures through Design is een collectief van onderzoekers van HOGENT en Howest die de samenleving van de toekomst vormgeven vanuit een artistieke invalshoek, en met duurzaamheid als rode draad. Op vlak van landschaps- en tuinarchitectuur houdt dit in dat naast ecologische factoren, ook sociale aspecten zoals gezondheidseffecten, dierenwelzijn en sociaal bewustzijn een centrale plaats krijgen. Het Onderzoekscentrum zal op donderdag 9 december 2021 worden gepresenteerd aan de hand van drie concrete voorbeelden.

SOCIALE DUURZAAMHEID (BLOK EN SODULTA)
Volgens Hohmann en Langhorst ontbreekt het de landschaps-, en tuinarchitectuur aan een gedeelde sociale agenda, en is het vaak onduidelijk vanuit welke sociale doelstellingen we tewerk gaan. Binnen verschillende onderzoeken op de HOGENT wordt daar dieper op ingegaan: hoe verhouden we ons bv. tot kinderen en tieners in de ruimte (pwo KIDS / BLOK), en wat zijn de sociale duurzaamheidsdoelstellingen die volgens landschaps- en tuinarchitecten zelf aan de basis van hun werk ligt (pwo SoDuLTA)?

BIODIVERS ZORGGROEN: GROEN DOET GOED, BIODIVERS NOG BETER
Hoe biodiverser de zorgomgeving, hoe groter haar helende kracht. Biodiverse zorgtuinen kunnen een dubbele winst zijn voor de zorgsector en de natuursector, maar hoe dan? We bundelen ontwerpvraagstukken en wetenschap, en illustreren dit in de vorm van vier inspirerende zorggroenmodellen.

DIERSCHAP: NON-HUMAN CENTRED DESIGN
Als medebewoners en co-ontwerpers van onze gedeelde buitenruimte krijgen dieren vaak nog te weinig aandacht. Hoe kunnen ze onze blik op de buitenruimte en onszelf als ontwerpers transformeren?

Sprekers zijn: Eveline Seghers, Jo Boonen, Leen Vanthuyne, Glenn Deliège

PRAKTISCH
Afspraak: donderdag 9 december 2021 – start om 19u (einde voorzien rond 21h)
De lezing gaat door in Gent, Louis Pasteurlaan 2 (Campus Bijloke).
Online LIVESTREAM is voorzien via Microsoft Teams voor wie liever vanop afstand meevolgt. De link ontvang je na inschrijving.

DEELNAME
leden Kubiekeruimte: gratis
studenten (hogeschool of universiteit): gratis
niet-leden: 5 Euro

Inschrijving door invulling van het INSCHRIJVINGSFORMULIER.

Meer infopenningmeester@kubiekeruimte.be

Graag tot donderdag 9 december!