Langs groengevels en -daken te Brussel

Tijdens deze fietstocht door Brussel krijg je de kans om een 4-tal unieke projecten te bekijken waarin groengevels en -daken de hoofdrol spelen. Elk project wordt tijdens het bezoek toegelicht door de betrokken architect of aannemer. Nadien is er plaats voor netwerken.


PROGRAMMA
12u: Verzamelen aan de Dublinstraat 19, 1050 te Brussel. Volgende locaties zullen worden bezocht:

Groenpallet: Private daktuin te Laken
Docks Brussel: Vice Verde
Woodskot: Green Building Projects
Tour & Taxis: Ecoworks

16u30 – 17u30: Einde fietstocht.

NETWERK
Na de fietstocht kunnen deelnemers die dit wensen, nabespreken in een lokaal Brusselse bistro/restaurant. Laat via de inschrijvingen weten of je mee gaat op restaurant en of je al dan niet vegetarisch wenst te eten (40€).

BEREIKBAARHEID

Kom je met de trein? Stap dan af te Brussel-Schuman Station, Wetstraat 155, 1040 Brussel. Daarna is het een 20-tal minuten wandelen naar de startlocatie te Dublinstraat 19, 1050 te Brussel.

Met de wagen in Brussel? Parking Tulp ligt op een 5-tal minuten wandelen van onze start locatie.

FIETS
Heb je geen eigen fiets of kan je die niet transporteren? Wij zorgen GRATIS voor een fiets. In het inschrijvingsformulier kan je tot 12 juni aangeven of je een fiets nodig hebt.

NO SHOW FEE
Wij steken samen met onze partners heel wat planning, werk en budget in de fietstocht. Als organisatie moeten ook wij de nodige zaken reserveren. Daarom vragen we bij niet opdagen een no show fee van 75 €. Annuleren na inschrijving kan kosteloos per mail tot 10 juni.

GREEN DEAL NATUURLIJKE TUINEN
In 2020 besliste Groen Groeien en Groenblauw Bouwen samen met sectororganisaties, Blikveld, VVOG, en AVBS om een groenere toekomst voor de sector te promoten doormiddel van het ondertekenen van de Green Deal. Aandacht voor biodiversiteit levert heel wat voordelen op voor de natuur en het klimaat, maar ook voor de sector en de tuineigenaar. De ‘Green Deal Natuurlijke tuinen’ wil de biodiversiteit in Vlaamse tuinen verhogen en het draagvlak ervoor versterken. Dak en gevelgroen speelt in de toekomst een hoofdrol bij het verduurzamen van de urbane omgeving. Behalve voor een groenere omgeving, zal dak en gevelgroen ervoor zorgen dat hemelwater vertraagd wordt afgevoerd of lokaal kan infiltreren. Lucht wordt gezuiverd en stedelijk gebied wordt verduurzaamd. Omwille van de Green Deal en de passie voor groene buitenruimtes ondersteunen alle hierboven vernoemde sectororganisaties deze fietstocht.