Monumentaal Maastricht

Gegidste fietstoer op donderdag 13 oktober 2022 doorheen een compacte stad in een weids landschap

Maastricht – hoofdstad van Nederlands Limburg (120.000 inw.) – is een buitenbeentje in Nederland. Dat zou te maken hebben met de perifere ligging dichtbij de Belgische en Duitse grens, het atypische landschap (de Maas en St.-Pieters-berg), dominantie van het katholicisme, maar vooral ook met zijn bruisende historische binnenstad. In 2020 keurde de stad haar Omgevingsvisie 2040 goed onder de noemer ‘Compacte Stad in een weids Landschap’. Het groene luik van deze beleidsvisie focust op begrippen als Cultuurhistorie, Biodiversiteit, Ontmoeten, Bomen en Klimaatbestendigheid.

Anouk Schmid – groenstrateeg Natuur & Landschap stad Maastricht en lid van Blikveld – nodigt ons op donderdag 13 oktober uit voor een boeiend stadsbezoek per fiets, met focus op de stadsranden, de groene Vesten en de transformatie van gewezen industriële sites. Vorig jaar moesten we deze activiteit annuleren wegens de watersnood van 15 juli, nu dus in uitgesteld relais…

 

Enkele hoogtepunten uit het programma:

* Ontwikkelingsgebied Belvédère:

Sphinxkwartier: transformatie van oude porceleinfabrieken tot gemengd stedelijk gebied

Het Bassin (oude binnenhaven)

Frontenpark: Hoge en lage Fronten, nieuw publiek park op groene Vesten en gewezen industriële sites

* Het Landbouwbelang: een culturele vrijplaats aan de Maas, waarvoor een tender loopt over nieuwe multifunctionele invulling
Meer info: https://www.belvedere-maastricht.nl/actueel/maastricht-zoekt-uniek-plan-voor-de-locatie-landbouwbelang

* De Beyart: herontwikkeling van een voormalige kloostersite door Studio Akkerhuis en Lola (in planfase)
Meer info: https://inspirerealestate.nl/new-project-herontwikkeling-klooster-de-beyart/

* Tapijnkazerne: militair gebouwencomplex, grenzend aan de Stadsvesten, dat na decennialange leegstand getransformeerd werd tot groene campus van de Universiteit Maastricht
Meer info: https://www.liag.nl/assets/img/projects/1602-tapijn-maastricht/201209-1602-pub-renovatie-totaal.pdf

* ENCI-gebied: indrukwekkende kalksteengroeve aan de voet van de Sint-Pietersberg, gelegen tussen de valleien van de Jeker en de Maas. Omvorming tot een uniek en verrassend natuurgebied met ruimte voor recreatie, wonen, werken en verblijven (momenteel in planvorming)
Meer info: https://www.limburger.nl/cnt/dmf20220408_95063133

§ De Groene Loper: de overkapping van de A2-snelweg resulteerde in een lineair park (ontwerp West8) dat de omliggende woonwijken niet meer scheidt maar verbindt. ‘Sjiek & Sjoen’ met rafelige randjes… Sluitstuk wordt het project Stad & Spoor – nog in volle planvorming – waarbij het Centraal Station een nieuwe voorkant krijgt, aansluitend op de groene Loper. Meer info: https://www.mijngroeneloper.nl/

 

PRAKTISCH

* Donderdag 13 oktober 2022 09u40 Afspraak Stadhuisentree, Mosae Forum, tussen Markt en Maas (Arch. Jo Coenen). 10.00u Vertrek.

* Fietstocht, ca. 18 km, gegidst door Anouk Schmid en aantal collega’s uit betrokken stadsdiensten.

* Mogelijkheid om je eigen fiets mee te brengen of een fiets te huren. Huurmogelijkheden (niet inbegrepen in de prijs) worden nog uitgezocht en later medegedeeld.

* Lunch in chalet Bergrust (niet inbegrepen in inschrijvingsbedrag).

* Einde rond 17u. Voor wie wil: afsluitend drankje in de Brandweerkazerne…

 

INSCHRIJVINGEN

* We mikken op ca. 25 deelnemers.

* Leden Blikveld: deelname gratis
Niet-leden: deelname 20 €
Inclusief gidsen en organisatiekosten. Verplaatsing naar en van Maastricht, middaglunch en eventuele fietshuur zijn niet in de prijs inbegrepen.

* Inschrijven kan (liefst voor 8 oktober) door invulling van het INSCHRIJVINGSFORMULIER
Niet-leden storten 20 € op rekening BE88 0015 8287 9241 (BIC: GEBABEBB) van Blikveld vzw met vermelding: ‘Maastricht 13-10-2022’ + naam deelnemer(s).
Na ontvangst van het eventueel verschuldigde bedrag is je inschrijving definitief.

Welkom in Mestreech!

Organisatie voor blikveld vzw:

Luk Vanmaele tel. 0498 30 17 95, e-mail: luk.vanmaele@gmail.com

Anouk Schmid tel. +31681404452