Toelichting Vademecum Natuurtechnieken

De toekomstateliers zijn dé plek voor kennisdeling. We putten niet alleen uit de bestaande praktijkervaring maar halen ook waardevolle inzichten uit de onderzoekscentra. Via lezingen, semenaries, debatten en workshops verkennen we op een diepgaande manier nieuwe perspectieven en thema's in de landschapsarchitectuur.

 

Dit toekomstatelier is een interactieve presentatie met voldoende ruimte voor vragen en opmerkingen uit het publiek.

 

Vademecum Natuurtechnieken

Wegenwerken vragen steeds meer aandacht voor de natuurlijke omgeving en voor thema’s zoals ontharding, infiltratie, ontsnippering en bermbeheer. Dikwijls ontbreekt nuttige technische informatie over de noodzakelijke maatregelen.

In het ‘Vademecum Weginfrastructuur: deel Natuurtechniek’ wordt die informatie aangeboden in de vorm van een praktische handleiding. Het fungeert als een gids doorheen het proces van infrastructuurprojecten. Het is ontwikkeld voor planners en ontwerpers van weginfrastructuur, zowel bij de Vlaamse Overheid als bij andere infrastructuurbeheerders zoals steden, gemeenten en studiebureaus.
Met behulp van fiches vind je snel alle informatie over specifieke thema’s. Bovendien illustreren zowel positieve als negatieve voorbeelden waar je op moet letten, zodat je de beste kwaliteit kunt leveren bij het vormgeven van weginfrastructuur. Het vademecum wordt bovendien regelmatig bijgewerkt op basis van de nieuwste inzichten.

Is de beste weg voor het landschap eigenlijk niet geen weg?

Wegen vormen een inherent – zelfs dominant – onderdeel van het Vlaamse landschap. Met meer dan 150.000 kilometer aan wegen en een constante groei, komen landschaps- en tuinarchitecten regelmatig in aanraking met deze uitdaging.

Tijdens dit toekomstatelier nodigen we je uit voor een open presentatie, waar ruimte is voor vragen, debat en dialoog. Samen gaan we nadenken over de rol die landschapsprofessionals kunnen spelen in de natuurlijke integratie van weginfrastructuren. We onderzoeken hoe we het beste kunnen omgaan met deze ruimtes in ons ontwerp, welke innovatieve technieken er beschikbaar zijn en hoe we een harmonieuze interactie kunnen creëren tussen harde infrastructuur en zachte natuurlijke structuren.

 

Programma

19:00
• Welkom

19:30
• Toelichting Vademecum Natuurtechnieken door landschapsarchitect Marleen Moelants, Expert omgeving bij Agentschap Wegen en Verkeer

21:30
• Informeel netwerkmoment, samen met de deelnemers van de lezing ‘Arbitrage en verzekeringen’

22:00
• Einde

Max. 50 deelnemers