25.04.23: Tussentijd als laboratorium

TUSSENTIJD ALS LABORATORIUM
Wat de Arsenaalsite in Gent kan leren over een natuurinclusieve gebiedsontwikkeling

Iedere Vlaamse stad kent verouderde bedrijfsterreinen die wachten op herontwikkeling. Oude spoorterreinen vormen daarbij een bijzondere categorie. Het bouwkundig erfgoed van dergelijke plaatsen wordt vandaag erkend en maakt de herontwikkeling aantrekkelijk, maar bemoeilijkt ze ook. Zaken als verontreiniging en stapsgewijze afbouw van de activiteit zorgen er bovendien voor dat de herontwikkeling soms lang op zich laat wachten. In de tussentijd grijpt de natuur haar kans en neemt delen van zulke terreinen over. Die spontane ontwikkeling wordt doorgaans niet naar waarde geschat: vaak wordt ze juist weggeveegd als de eindbestemming in zicht komt of die eindbestemming erdoor zou kunnen bemoeilijkt worden. Zouden we dergelijke opgaven in deze tijd van meerstemmigheid en circulariteit niet met meer gevoeligheid, slimheid en landschappelijkheid moeten
aanpakken?

Aan de hand van de casus van de Arsenaalsite in Gent onderzoekt de Nomadic School of Arts samen met Landschaps‐ en tuinarchitectuur (beide HOGENT) een andere aanpak binnen twee workshops.
Parallel aan de workshops biedt HOGENT een seminar aan over dit thema.

Programma:
16u00 Inloop
16u30 Verwelkoming en inleiding – Stefanie Delarue (Landschaps‐ en tuinarchitectuur HOGENT)
16u35 Een strategisch perspectief – Noël van Dooren (begeleiding workshop ‘Arsenaalsite als
Levend Lab’ – HOGENT)
16u50 Een huis voor het dier – Glenn Deliège (begeleiding workshop ‘Dierenontwerp’ op de
Arsenaalsite – HOGENT)
17u05 Praktisch perspectief: More than human embassy – Bert De Roo en Giliam Ganzevles
(begeleiding minor ‘The Embassy for the More‐than‐Human’ op de Arsenaalsite – HOGENT
en Howest)
17u20 De ruïne herontdekt – Hannah Schubert (Bureau B+B urbanism and landscape architecture)
17u50 Publieke discussie
18u15 Nagesprek met een drankje – KASKcafé
19u00 Afsluiting

Noël van Dooren spreekt over het conflict van deze bijna zonder uitzondering strategische plekken
met groot potentieel voor stadsontwikkeling, en hun actuele verschijning. Vaak zijn het plekken die
in een langdurige ‘tussentijd’ waardevolle rafelranden zijn, met bijzondere condities voor plant, dier
en mens. In ontwerpen voor dergelijke terreinen krijgt die tussentijd maar moeilijk een plaats.

Glenn Deliège geeft een ethisch perspectief waarin het Arsenaal wordt gekenmerkt als een plaats
van retentie en protentie, waarbij florerende levensgemeenschappen elkaar opvolgen. Hoe blijven
(restanten van) die florerende gemeenschappen (niet) voortbestaan in de volgende fases? Hoe
kunnen we ons meer bewust worden van dat proces?

Bert De Roo & Giliam Ganzevles laten zien hoe ze in hun minor More than human embassy het
terrein exploreren met gegidste rondleidingen, observatieoefeningen, ‘Umwelt sketch’,
storyboarding. Hoe kunnen tijdelijke invullingen niet zichtbare actoren in positie brengen?

Hannah Schubert vertrekt vanuit haar afstudeerwerk als landschapsarchitect waarin ze onderzocht
hoe zij als ontwerper kan bijdragen aan de langzame doch onvermijdelijke overname van een
gebouw – in dit geval een zwaar betonnen bankgebouw dat in de crisis van 2008 in onbruik raakte.
Van daaruit beweegt zij zich naar hoe ze als directeur van een groot ontwerpbureau in het
krachtenveld van opdrachtgever, ontwikkelaar, stadsbestuur, erfgoedwaarde, omwonenden en meer
naar dergelijke plekken kijkt. Daarbij ziet zij steeds de spanning tussen de langzaam vervallende ruïne
en de schoongeveegde plek die aan een nieuw leven begint.

25.04.23 – 16u30‐19u
Gent, HOGENT Campus Bijloke (auditorium Cirque, ingang Louis Pasteurlaan 2)