Afwegingskader ‘Beheer van historische dreven’

Het agentschap Onroerend Erfgoed nam het initiatief om samen met het Agentschap voor Natuur en Bos een afwegingskader op te maken voor het geïntegreerd beheer van historische dreven. Dat kader moet helder maken welke principes en waarden we in overweging nemen in de zoektocht naar optimale scenario's en finaal bij het formuleren van een advies voor vergunnings- of toelatingsaanvragen. Interesse om deel uit te maken van de klankbordgroep, lees dan verder!

Het agentschap Onroerend Erfgoed en Agentschap voor Natuur en Bos zoeken tuin- en landschapsarchitecten die deel willen uitmaken van de klankbordgroep. Heb jij interesse om een eerste draft van de tekst te lezen en feedback aan hen te bezorgen? Laat het dan weten aan Koen Berwaerts.