Afwegingskader voor het beheer van historische dreven

Sta jij in voor het beheer van historische dreven in je gemeente? Of behandel jij vergunningsdossiers over dreven? Dan is deze publicatie iets voor jou! Het agentschap Onroerend Erfgoed en het Agentschap voor Natuur en Bos maakten samen een afwegingskader voor het beheer van historische dreven. Dit kader maakt helder welke principes en waarden beide agentschappen in overweging nemen in de zoektocht naar optimale scenario's en finaal bij het beoordelen van vergunnings- of toelatingsaanvragen.

 

Vlaanderen is rijk aan beschermde historische dreven. Een goed beheer ervan is essentieel om dit erfgoed door te geven aan de volgende generaties en ook om de natuurwaarde in stand te houden of te versterken. Het behoud, beheer en de beleving van historische dreven kennen een aantal uitdagingen die een snelle evolutie doormaakten, zoals de gevolgen van de klimaatverandering. De zoektocht naar duurzame oplossingen voor het beheer van dreven maakt het niet evident om hier eenduidige antwoorden op te bieden. Bij het publiek ligt de aanpak van dreven gevoelig. Vooral het al dan niet vellen van bomen is de laatste jaren een spraakmakend onderwerp waarover diverse belanghebbenden hun mening uitspreken.

Vanuit deze nood namen we samen met het Agentschap voor Natuur en Bos het initiatief om een afwegingskader te maken voor een geïntegreerd beheer van historische dreven. Dit gebeurde via een sterk participatieve aanpak met drie overlegstructuren (stuurgroep, projectteam en klankbordgroep).

MEER INFO