Blikveld onderzoekt het ereloon voor landschaps- en tuinarchitecten (LTA)

Enquête over erelonen/verloning ter voorbereiding op het loonforum op 10.10.24.

 

Collega, gediplomeerd landschaps- en tuinarchitect, velen zijn het erover eens:
Ons beroep krijgt niet de erkenning, waardering en verloning die het verdient.

Blikveld wil het vak van tuin- en landschapsarchitecten op de kaart zetten.
Onze kennis en verkregen inzichten in de bodem, biodiversiteit, landschap zijn onontbeerlijk geworden om problemen als afstromend hemelwater, ontharden, vergroenen te combineren met de huidige evolutie in tuinen en openbare ruimten.

Een stap in die richting willen we alvast zetten met deze enquête over erelonen/verloning. Jouw antwoorden, ook als je geen lid bent van Blikveld, zijn belangrijk.

Het doel is de buitenwereld terug kennis te laten maken met de landschaps- en tuinarchitect en de relevantie van ons beroep opnieuw bekend en gekend te maken bij het brede publiek.

Invullen neemt slechts 1 tot maximaal 5 minuten van je kostbare tijd in beslag.

VUL DE ENQUETE HIER IN

Om je te bedanken, nodigen we jou uit op ons Loonforum op donderdag 10 oktober 2024. Een samenkomst onder gediplomeerde landschaps- en tuinarchitecten om ons vak, de inhoud en een indicatie voor verloning op elkaar af te stemmen.

Team Beroepsondersteuning