BLIKVELD zet nieuwe projectsubsidie in op zes acties

Landschapsarchitectuur als hefboom voor een duurzame leefomgeving staat daarbij centraal.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir kent BLIKVELD een projectsubsidie toe om de komende twee jaar haar werking te verbreden. BLIKVELD wil, als vernieuwde Nederlandstalige vakvereniging voor landschapsarchitectuur, inzetten op het promoten van het vakgebied, het verenigen van het brede werkveld, de ondersteuning van professionelen en het organiseren van activiteiten.

BLIKVELD gebruikt deze projectsubsidies om de komende twee jaar een zestal acties op poten te zetten. Zo zal BLIKVELD inzetten op (1) gerichte communicatie en sensibilisering over diverse en actuele thema’s over een duurzame leefomgeving. Er zal (2) een landschapsmeester aangesteld en ondersteund worden, als stem en gezicht voor een duurzame leefomgeving. Het komende jaar zal (3) gewerkt worden aan een toegankelijke publicatie, met projecten die een voorbeeld stellende binnen het werkveld van de landschapsarchitect. Kennis uit onderzoek en uit het werkveld zal (4) door middel van vormings- en sensibiliseringsactiviteiten ontsloten worden naar het brede werkveld. Een deontologische code (5) en een kwaliteitslabel (6) voor landschapsarchitecten worden uitgewerkt om enerzijds de consument te beschermen en anderzijds de kwaliteit van onze leefomgeving te verhogen.

Dat is nodig, want onze leefomgeving staat onder druk. Nooit eerder was de relevantie en urgentie zo hoog voor kwaliteitsvolle landschapsarchitectuur. Er is dan ook een groeiende nood aan creatieve ontwerpers die de belangen en kwaliteiten van onze natuurlijke leefomgeving omarmen. Zo komen we samen tot oplossingen voor de uitdagingen gelinkt aan verstedelijking, natuurdegradatie, klimaatverandering, gezondheid, energievoorziening en meer.

Save the date!

Heb je een passie voor landschap en landschapsarchitectuur? Wens je meer te weten te komen over BLIKVELD? Ben je benieuwd naar discours binnen het werkveld van landschapsarchitectuur? Hou dan zeker dinsdag 13 december vrij! BLIKVELD organiseert die namiddag en avond in Gent een netwerkevent met debat en keynote speakers. Binnenkort meer nieuws op Instagram, Facebook en onze website.

Enkel met gebundelde krachten en samen met jou kunnen we BLIKVELD verder vormgeven en zo de opmars van landschapsarchitectuur mee ondersteunen.

Met de blik op de toekomst en de voeten in het veld!

Nog vragen?

Heb je nog vragen in verband met deze projectsubsidie, dan kan je contact opnemen met één van de voorzitters van BLIKVELD vzw: Steven Goossens via steven.goossens@blikveld.eu of +32 474 01 48 34 of Hans Druart via hans.druart@blikveld.eu of +32 495 41 42 86.