De ‘Belgian Biodiversity Alliance’

Belgian Biodiversity Alliance is een nationaal initiatief voor biodiversiteit dat tot doel heeft alle belanghebbenden uit alle sectoren samen te brengen rond hetzelfde doel: het herstel van de biodiversiteit en de bestrijding van de erosie ervan in België en daarbuiten, op een zeer concrete manier, door middel van vrijwillige engagementen.

De Belgian Biodiversity Alliance (BBA) brengt publieke en private partners samen die dezelfde visie en doelstelling delen: een gemeenschappelijk platform bieden voor concrete bijdragen van publieke en private actoren in België.

De BBA wil de hele Belgische samenleving inspireren en mobiliseren in de strijd tegen het verlies aan biodiversiteit. De Alliantie wil iedereen samenbrengen die in ons land acties onderneemt om de biodiversiteit te beschermen, te herstellen en duurzaam te gebruiken.

De BBA is een onafhankelijke alliantie. Het bestuur ervan berust op de wil van de partners. Het wordt ondersteund door een secretariaat via een vereniging zonder winstoogmerk.

Het netwerk van acties en initiatieven in heel België zal bijdragen tot de verwezenlijking van de regionale, nationale, Europese en wereldwijde ambities om het verlies aan biodiversiteit tegen 2050 een halt toe te roepen en om te keren.
(Visie 2050 van leven in harmonie met de natuur ten voordele van mens en planeet – Strategisch plan voor biodiversiteit 2011-2020 – Verdrag inzake biologische diversiteit van de Verenigde Naties)

Ben jij ook klaar om in actie te komen?
Doe mee en laten we samen onze doelen bereiken!