De Droge Delta, hoe we van Vlaanderen weer een spons kunnen maken

Onder de noemer ‘De Droge Delta’ startte LABO RUIMTE, het samenwerkingsverband tussen het Departement Omgeving en het Team Vlaams Bouwmeester, in 2020 een nieuw onderzoekstraject op naar de ruimtelijke hefbomen in de strijd tegen waterschaarste.

 

In verschillende fasen werden de ruimtelijke uitdagingen en oplossingen voor droogte in Vlaanderen in beeld gebracht. In een eerste onderzoeksfase werden de droogteuitdagingen voor Vlaanderen, en mogelijke ruimtelijke strategieën in kaart gebracht.
De eerste fase van het onderzoek leverde een droogte-atlas op die de uitdagingen en mogelijke ruimtelijke ingrepen in kaart brengt. In een tweede fase van het onderzoek lanceerde LABO RUIMTE een oproep aan ontwerpteams. Drie ontwerpteams gingen met de strategieën aan de slag, en testten ze uit op drie concrete gebieden in Vlaanderen:

 

  • het team van LAMA landschapsarchitecten toont hoe het gebied van de Kleine Nete kan evolueren tot een belangrijk drinkwatergebied voor Vlaanderen.
  • studiebureau’s  Omgeving en Hesselteer werkten op de Moervaartdepressie en de dekzandrug Maldegem-Stekene, en brachten in beeld hoe een zoetwaterlinie ontwikkeld kan worden als buffer tegen droogte én de oprukkende verzilting.
  • Tractebel, H+N+S landschapsarchitecten en IMDC ten slotte illustreren hoe in het landschap van de Dendervallei het reliëf, de bodem en het watersysteem opnieuw meer sturend kunnen worden bij het nemen van maatregelen om droogte of wateroverlast te bestrijden.

 

Je kan de publicatie ‘De Droge Delta. Hoe we van Vlaanderen weer een spons kunnen maken’ bestellen of downloaden op de website van de Vlaamse Overheid.

De publicatie bundelt op een toegankelijke manier de belangrijkste inzichten uit de eerste fase en uit de drie ontwerpverkenningen van de tweede fase.


De volledige, uitgebreide onderzoeksrapporten van tweeënhalf jaar systemisch onderzoeken en werken zijn te lezen op de website drogedelta.be.