Dit was Small Talk 48: Het landschap als meester

We hadden een boeiend gesprek in Atelier Bouwmeester over hoe landschap en natuur een rechtvaardige plek kunnen krijgen in onze Vlaamse ruimte. Want zouden we daar niet allen bij gebaat zijn?

 

We onthouden de urgentie van de problematiek, de verschillende wegen die we in onze zoektocht kunnen bewandelen en het belang van een politieke vraag om hier een sterk beleid rond op te zetten.

We hadden het over fragmentering en hoe die samenhangt met een democratische politieke structuur. Over privaat eigendomsrecht dat sterk doorweegt in beslissingen.
We vroegen ons af of we dan toch op één of andere manier op grote schaal landschappelijke structuren kunnen ontwerpen?

We staan voor een grote collectieve uitdaging dus het is vooral belangrijk om hier een interdisciplinair verhaal van te maken. We hebben elkaars kennis nodig.

We gaan verder met de zoektocht naar een correcte positionering van landschap enerzijds en de landschapsarchitectuur als discipline anderzijds.

We houden je op de hoogte!