ENERGY ISLAND: Feddes Olthof Landschapsarchitecten

De noodzaak om op grote schaal duurzame energiebronnen te ontwikkelen verplicht ons na te denken over hoe we landschapstypologieën voor energie kunnen ontwikkelen die wenselijk zijn en niet slechts het resultaat van technische beperkingen.

© Feddes-Olthof Landscape Architects


In 2018 kwam het Nederlandse landschapsarchitectuurbureau Feddes-Olthof met het Energy Island-project tegemoet aan deze uitdaging en sloeg een nieuwe weg in voor het creëren van innovatieve landschappen voor duurzame energievoorziening. Het eiland is ontworpen als een kunstmatig ringvormig platform met een diameter van 5 km. Het combineert offshore windmolenparken, drijvende zonnepanelen en zeewaterbatterijen voor energieopslag. De kunstmatig gecreëerde duinen zullen op termijn veranderen in een ecosysteem van modder- en zoutmoerassen met een grote verscheidenheid aan vogels, waardoor het een aantrekkelijke bestemming voor duurzaam toerisme kan worden.

Martijn Noordermeer zal het tijdens deze lezing hebben over de rol van landschapsarchitecten in de Energietransitie, en meer in het algemeen, in de ecologische transitie. Martijn zal daarnaast een aantal projecten laten zien die gerelateerd zijn aan het onderwerp.

MEER INFO