EPBD implementation through the architectural transformation of living spaces

Als onderdeel van de Europese Week van de Duurzame Energie 2024 (EUSEW) organiseert de Architects' Council of Europe (ACE) op donderdag 13 juni (van 14u tot 16u CET) in CIVA Brussel een openbaar seminar om bekroonde projecten uit de hele EU onder de aandacht te brengen.

 

De Europese Unie, lidstaten en steden zijn begonnen met een diepgaande en radicale vernieuwing van onze gebouwde omgeving om de sociale, economische en klimaatuitdagingen van deze tijd aan te pakken. De Architectenraad van Europa pleit al lange tijd voor een regelgevend kader dat de creatie van gezondere, inclusievere en aangenamere ruimten mogelijk maakt. Ruimten die bestand zijn tegen klimaatverandering, betaalbaar zijn, en kunnen worden gebouwd en onderhouden met minder energie en een circulair gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

Architectuurprijzen en -onderscheidingen vormen een bron van inspiratie en tonen aan hoe de sector deze enorme uitdaging kan aangaan. Met de recente goedkeuring van de herziening van de Richtlijn Energieprestatie van Gebouwen (EPBD) en de beweging van het New European Bauhaus (NEB), zijn er veel kritische factoren aanwezig om deze urgente problemen aan te pakken.

De sessie biedt beleidsmakers, professionals en het brede publiek de gelegenheid om te discussiëren over de belemmeringen en mogelijkheden voor het bevorderen van uitstekend ontwerp als onderdeel van de invoering van de NEB, Level(s) en de EPBD door de lidstaten.

KLIK HIER VOOR MEER INFO