In Memoriam Hubert Vyncke

Op 10 november 2022 overleed onze collega landschapsarchitect en stedenbouwkundige Hubert Vyncke. Geboren in 1940 in een Gentse bloemistenfamilie, was Hubert één van de eerste afgestudeerden van de afdeling landschaps- en tuinarchitectuur aan het toenmalige Hoger Rijksinstituut voor Tuinbouw te Melle.

In Memoriam Hubert Vyncke

Op 10 november 2022 overleed onze collega landschapsarchitect en stedenbouwkundige Hubert Vyncke. Geboren in 1940 in een Gentse bloemistenfamilie, was Hubert één van de eerste afgestudeerden van de afdeling landschaps- en tuinarchitectuur aan het toenmalige Hoger Rijksinstituut voor Tuinbouw te Melle. In 1960 kwam Hubert als jonge docent de opleiding ondersteunen en vorm geven. Onder zijn impuls werd de aanvankelijk ‘horticulturele inbedding’ van de opleiding uitgebreid met een creatieve en een ruimtelijke planningscomponent. Als docent was Hubert steeds bekommerd om de kwaliteit en de noodzakelijke actualisering van de opleiding. De uitdagingen van het vakgebied in Vlaanderen en Europa lagen hem nauw aan het hart. Een hoogtepunt in zijn loopbaan was de oprichting van de voortgezette opleiding ‘Landschapsontwikkeling’ in 1996 . Vandaag de ‘Bachelor na Bachelor in de Landschapsontwikkeling’ in de School of Arts KASK te Gent. Hubert wist als enthousiast lesgever ‘het verbeeldingsvermogen en de creativiteit’ van zijn studenten steeds te stimuleren. Zijn (levens-)optimisme en zijn zin voor humor werkten aanstekelijk. In 2003 nam Hubert afscheid van zijn onderwijstaken.

Begin de jaren 70 richtte hij ook het studiebureau op dat zijn naam zou dragen, Ontwerpbureau Vyncke in Gent. In 1971 maakt hij deel uit van het winnende team voor de internationale stedenbouwkundige Ideeënwedstrijd ‘Gent Morgen’. Met zijn bureau, en soms in een samenwerkingsverband met ‘Studiegroep Arrow’, richtte hij zich vooral op landschappelijke en stedenbouwkundige projecten. Zo was hij o.m. betrokken bij de opmaak van de gewestplannen, waar hij één van de pioniers was om de ‘Groene Ruimten‘ ingang te doen vinden in het regionale planningsproces, alsook vroege gemeentelijke structuurplannen. Een grote variatie aan opdrachten inzake landschapsarchitectuur zoals beplantingswerken in ruilverkavelingen, omgevingswerken bij gesubsidieerde groepswoningbouw, sportinfrastructuur zoals De Brielmeersen in Deinze en het recreatiegebied De Gavers te Geraardsbergen sieren zijn palmares. Hij was een tijdlang bestuurslid en voorzitter van BVS, de Bond van Vlaamse Stedenbouwkundigen.

We verliezen een gewaardeerd collega die veel betekend heeft voor ons vakgebied.

Georges Ertzinger, Rik De Vis, Philip De Roo, landschapsarchitecten