In memoriam Jef De Gryse

Geboren te Brussel op 23 maart 1937 en overleden te Anderlecht op 25 juni 2023

Erelid van de Belgische Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitecten (ABAJP/BVTL)
en van de Kamer van Stedenbouwkundigen van België (CUB)
Ereburger van de Gemeente Anderlecht
Eredeken van de Arbeid – Tuinkunst
Medeoprichter en Ere-VoorziJer van EFLA – IFLA Europe
Docent ISA St.-Luc – ISAP Erasmus hogeschool – ISURU Bruxelles
Ere-voorziJer Europese Vereniging voor Landschapsarchitectuur (EFLA – IFLA Europe)
Voormalig lid van de Raad van Bestuur van de Bibliotheek Pechère (BVRP)
Internationaal docent en spreker
Lid van internationale jury’s
Auteur van talrijke artikels
Lid van de Rotary Club te Halle

STICHTEND LID
Bureau’s D+A Planning et D+A International
European Foundation for Landscape Architecture (Brussels)
Landscape Institute vzw (Brussels)
International Forum for Urban Landscape Technologies (Paris)
Fondation Landscape Architecture Europe (Wageningen)
Centre du Paysage (Charleroi)

De liefde voor landschap en stedenbouw en het grote hart dat hij mens en natuur toedroeg, vormen
de rode draad doorheen het leven van Jef.

Gespijsd door goede leermeesters in Nederland, vat hij vanaf 1963 de uitbouw aan van een lange en
vruchtbare carrière. De kruisbestuiving tussen de praktijk en de theorie, resulteerde in vooruitstrevende
projecten, van een tot dan toe ongekende schaal en complexiteit. Een primeur in die tijd!
Naast zijn docentschap in verschillende scholen in België en in het buitenland, was hij voorzitter van de
Belgische beroepsvereniging voor tuin- en landschapsarchitecten van 1972 tot 1990.

Zijn oprechte bezorgdheid over het niveau van de opleiding tot landschapsarchitect en over de uitstraling van het beroep op internaIonaal vlak, leidde mede onder zijn impuls tot de oprichIng van de Europese FederaIe voor Landschapsarchitecten (EFLA), die later omgevormd werd tot de InternaIonale FederaIe voor
Landschapsarchitecten, regio Europa (IFLA Europe). België nam dankzij die inspanningen een leidende rol op
in dit boeiend verhaal. Jef bekleedde verschillende functies: hij was lid van de Algemene Vergadering,
penningmeester en voorzitter van de Europese Raad van IFLA. Van 1992 tot 1997 was hij voorzitter
en nadien erevoorzitter van EFLA.

Het initiatief en de basistekst voor het eerste internationale landschapscharter, aangenomen te Cambridge in 1979, kwam er dankzij hem.

Delen was zijn missie.

Delen wil zeggen communiceren, in taal en beeld. Zijn vlotte pen, sprankelende taalvaardigheid en pedagogisch vernuft werden ingezet om het rijke begrip ‘landschap’ toegankelijk te maken. De theorie van het scenografische landschap, en het begrip van het sonore landschap ontwikkelde hij dankzij een diepgaande ruimtelijke analyse van ontwerpen uit het verleden. Zijn kennis van en voorliefde voor
de barokke tuinen van André Le Nôtre liggen aan de basis hiervan.

Op onnavolgbare wijze heeft hij het parcours van studenten, collega’s en medewerkers positief beïnvloed en
hun passie voor het vak aangewakkerd. Wie dat wou kon zich laven aan een schier onuitputtelijke bron van
nieuwe en best wel vooruitstrevende inzichten, ook al werden ze op Jef’s eigen, atypische manier gebracht.
Hij kon niet fierder zijn dan dat zijn studenten zijn passie oppikten en met de door hem doorgegeven kennis
en zijn enthousiasme als inspiratie, verder hun professionele leven uitbouwen.

Met het heengaan van Jef verliezen we een gewaardeerde collega, een goede vriend,
en een uitzonderlijke mentor.

Jef, we zullen je missen.

Ann Voets 20230628