In memoriam Johan D’Huyvetter

 

Als docent was “mijnheer” D’Huyvetter een aangenaam docent met een ruime kennis zowel qua ontwerp, technieken als beplanting. Hij kon die kennis op een rustige maar toch begeesterde manier over brengen. “Mijnheer” D’Huyvetter had ook die fijne menselijke kant om zijn bemerkingen bij je opdrachten zo te formuleren dat die motiverend werkten.

Hij wist de kwaliteiten in ieder student naar boven te halen en toch wist je duidelijk waar het op aan kwam. Tegenwoordig spreken we in de opleiding over coachend les geven. “Mijnheer” D’Huyvetter was zo een coachend docent avant la lettre.

Als we terugdenken aan die tijd waarin je één van onze docenten was, kijken we terug naar jou met respect en dank voor wat je betekent hebt.