Landschapsarchitectuurstrategieën verminderen verlies aan biodiversiteit

De biodiversiteitscrisis is één van de meest acute en prangende ecologische crises van vandaag. “Naar schatting wordt één op de acht miljoen soorten op onze planeet bedreigd met uitsterven.” Onze Amerikaanse collega's bij ASLA hebben een studie laten uitvoeren die, door middel van literatuurreviews van meer dan 70 artikelen, onderzoekt of - en hoe - landschapsarchitectuur bijdraagt aan oplossingen voor deze crisis.

ASLA 2020 Professional General Design Honor Award. The Native Plant Garden at The New York Botanical Garden. New York, USA. OEHME, VAN SWEDEN | OvS / Ivo Vermeulen

En wat blijkt?

Kwalitatieve landschapsarchitectuur leidt tot meer biodiversiteit!

Het artikel leert ons hoe de landschapsarchitectuur dat kan doen, en met welke aandachtspunten er dan zoal rekening gehouden moet worden. Dat is onder meer:

• Heterogeniteit en biodiversiteit, niet enkel in planten- en diersoorten, maar ook in reliëf, watergebruik en bebouwde structuren
• Vanuit toegepaste plantenkennis de juiste plantengemeenschappen creëren die ook gemeenschappen van fauna ondersteunen
• Rekening houden met de sociaal-economische context waarmee elk landschap verbonden is – de mens is ook deel van dat systeem
• Meerschalig werken: elk klein landschap is verbonden met grotere systemen, en elk grootschalig systeem verbindt vele kleinere landschappelijke logica’s

Het artikel concretiseert nog meer specifieke aandachtspunten om te werken aan landschappen die biodiversiteit kunnen ondersteunen.

Ben je op zoek naar een partner om als particulier, organisatie of overheid te werken aan je duurzaamheidsdoelstellingen, waaronder biodiversiteit? En wil je dat ook nog eens doen op een functionele en esthetisch aantrekkelijke manier? Denk er dan zeker eens over na om een landschaps- of tuinarchitect te contacteren. Deze professionals kunnen je ondersteunen bij de gehele analyse, planning en uitvoering van deze ambities.

Blikveld gelooft dat ecologische duurzaamheid een centraal uitgangspunt moet zijn bij elk landschapsarchitectuurproject!

LEES DE RESULTATEN VAN DE STUDIE HIER