OPEN CALL voor dorpsmakers

AR-TUR nodigt kunstenaars, architecten, stedenbouwkundigen of landschapsarchitecten, theatermakers, auteurs, experten en anderen uit om een voorstel in te dienen voor een dorpsdramaturgie als deel van het DORPSMAKERSFESTIVAL 2023. Ze dagen je uit om een regeneratieve toekomst voor de dorpen in de Kempen op te roepen of te verbeelden.

AR-TUR platform voor architectuur en ruimte

AR-TUR heeft ambitieuze plannen. Business-as-usual is immers geen optie meer voor de architectuur van vandaag. De maatschappelijke uitdagingen die raken aan ruimtelijke kwaliteit zijn te complex en enorm. En dat is nog meer het geval in de rurale omgeving; die stond nooit sterker onder druk van lokale en globale evoluties, maar blijft een blinde vlek als het gaat over aandacht, expertise en middelen.

Wij vinden dat de architectuursector deel moet worden van de oplossing, in plaats van deel te zijn van het probleem. AR-TUR wil vanuit een onafhankelijke positie en door het aanboren van ontwerpexpertise en verbeeldingskracht een positieve impact creëren, in het bijzonder op de ruimtelijke kwaliteit van dorpse en kleinstedelijke omgevingen.

In de vrije culturele ruimte van het Kempenlab ontstonden de voorbije jaren boeiende inzichten en tools rond diverse ruimtelijke uitdagingen. In de toekomst willen we verder inzetten op hoe architectuur meer nog dan duurzaam ook echt regeneratief kan zijn. We willen daarbij zoveel mogelijk mensen blijvend betrekken in dorpsmakerscommunities.

DORPSMAKERSFESTIVAL

In oktober 2023 organiseren we een dorpsmakersfestival waarin we terugblikken op onze eerdere activiteiten: Kempenatlas, de vrije culturele ruimte en de inzichten uit de Kempenlabs 2017-2022 en de plekken waar we neerstreken met de nomadische leer- en werkruimte van de Toolbox Dorpse Architectuur.

We evalueren de impact van de voorbije activiteiten van het Kempenlab. We agenderen uitdagingen voor de toekomst en creëren betrokkenheid van de stakeholders binnen en buiten de regio.

We bouwen aan dorpsmakerscommunities door betrokkenen bij het Kempenlab te verbinden en kennisuitwisseling mogelijk te maken, ook met andere ambassadeurs en initiatieven rond toekomstbestendige dorpen.

Tijdens het dorpsmakersfestival willen we de dorpsdramaturgieën die resulteren uit deze oproep presenteren.

Dorpsdramaturgieën

In het voorjaar van 2022 publiceerde het tijdschrift rekto:verso het themanummer Periferie. In een artikel over dorpsdramaturgieën benoemen de auteurs het werk van AR-TUR als meerlagige dorpsdramaturgie.

“De publicaties van AR-TUR stellen ons in staat de regio op een andere manier te lezen. Deze meerlagige dorpsdramaturgie plaatst het dorp niet in het verleden, waar het soms onterecht in vast lijkt te zitten, maar projecteert het de toekomst in.”
Vincent Fouquet, Leontien Allemeersch, Ewoud Vermote, Kunstenplatform PLAN B

Speelveld

Via voorliggende Open Call biedt AR-TUR op haar beurt een platform aan een 3-taldorpsdramaturgen. Zij worden aangesteld om de complexiteit en diversiteit van de dorpen te omarmen en om met eigenzinnige blik en hun eigen werkwijze de ruimtelijke uitdagingen van de dorpen te becommentariëren. De dorpsdramaturgen kijken vanuit uiteenlopende perspectieven en met verschillende expertises naar de dorpen. Dat kan bijvoorbeeld de bril van een kunstenaar zijn, een ontwerper, een theatermaker, maar even goed die van een jurist, socioloog of financiële expert. Uitingen van hun input in het dorpsmakersfestival kunnen variëren van een performance over een geschreven tekst, een werksessie of participatief project, tot een ontwerp of installatie.

Toonlocatie en looptijd

Het werk wordt gepresenteerd tijdens de dorpsmakersfestivalmaand in oktober 2023. Afhankelijk van het format van de dorpsdramaturgie kan dit eenmalig zijn, meerdere malen of tijdens een langere periode. De toonlocatie wordt in overleg bepaald. We zoeken koppelkansen met de lopende activiteiten van AR-TUR in die periode.

Vergoeding

We hebben een artist fee beschikbaar van maximum € 3.000. Daarnaast is er een (beperkt) productiebudget beschikbaar voor aan te tonen productiekosten. Begroting bij te voegen bij voorstel.

Indienen voorstel

Stuur je voorstel naar info@ar-tur.be. Je voorstel bestaat uit max. 1 A4 tekst aangevuld met beeldmateriaal, samen met een eventuele begroting, een cv en portfolio (mag online).

Jury

De voorstellen worden beoordeeld door Glenn Geerinck (de Warande), Breg Horemans (TAAT / KULeuven), Kunstenplatform PLAN B (Leontien Allemeersch, Vincent Foquet, Ewoud Vermote), Regis Verplaetse (UR architects), Edith Wouters en Sien Beyens (AR-TUR).

Deadline

De deadline om een voorstel in te dienen is 5 juni 2023. De geselecteerde dorpsdramaturgen maken we bekend in de loop van juni 2023.

Meer informatie

https://ar-tur.be/dossiers/open-call-voor-dorpsmakers

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Edith Wouters, artistiek coördinator van AR-TUR via edith.wouters@ar-tur.be of +32 495 461 359.