Projectoproep proeftuinen

Steden en dorpen en de mensen die er leven hebben nood aan meer en betere natuur in hun dagelijkse leven. Natuur maakt burgers weerbaarder en wapent hen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Natuur verhoogt de biodiversiteit en dus ook de leefbaarheid en versterkt het fysieke en mentale welzijn van de burgers. Zorgen voor meer en betere natuur vraagt om een mens-inclusieve aanpak en lokaal maatwerk. Natuurweefselplanning is een methodiek en proces dat zo'n aanpak mogelijk maakt. De methodiek stapt bewust af van top-down interventies en focust op een faciliterende rol van de overheid om participatieve en democratische waarden te bevorderen en zo meer lokaal eigenaarschap te creëren voor stedelijke natuurprojecten.

 

Natuurweefselplanning voor jouw project

Proeftuinen voor stedelijke natuur
De innovatieve aanpak uit het hierboven geschetste proces testten we grondig uit in Vilvoorde, op de site Asiat Darse. Binnenkort lees je hier meer over de aanpak en het verloop van die proeftuin.

Extra proeftuinen voor natuurweefselplanning
Om de processen rondom natuurweefselplanning te testen en te versterken willen we vanaf 2024 extra proeftuinen opzetten. Die proeftuinen doorlopen een volledig natuurweefselplanningstraject en vormen samen een netwerk waarbij bevindingen en uitdagingen gedeeld worden.

De cases zullen worden geselecteerd op een eerste inschatting van het potentieel van een lokale coalitie en ook op de lokale nood aan natuurweefselplanning. Er wordt dus niet alleen gekeken naar de samenstelling van stakeholders en hun capaciteiten, maar ook naar welke definitie en visie van stedelijke natuur zij hebben voor hun plek.

Parallel aan deze proeftuinwerking bouwen we een basisopleiding ‘regisseur natuurweefselplanning’ uit voor personen die het natuurweefselplanningsproces efficiënter kunnen begeleiden voor toekomstige projecten. De bedoeling is dat de regisseurs in de toekomst een groter aantal cases kunnen begeleiden.

Projectoproep proeftuinen
Op 28 maart 2024 lanceerde het Agentschap voor Natuur en Bos een projectoproep voor de financiële ondersteuning van proeftuinen ‘Natuurweefselplanning’.

Vijf proeftuinen zullen elk 90.000 euro kunnen investeren in hun lokaal project en vormen samen ook een netwerk om de methodiek van natuurweefselplanning verder te verfijnen.

Lokale overheden, verenigingen en organisaties kunnen tot 20 mei 2024 om 12.00 uur hun case indienen.

MEER INFO