CALL FOR ENTRIES: Blikveld publicatie

Blikveld roept professionals uit de landschapsarchitectuur op om hun meest inspirerende projecten in te sturen voor uitgave in de eerste publicatie over landschapsarchitectuur in België.

Steeds vaker worden we geconfronteerd met de gevolgen van de verstoorde balans in de natuur. De biodiversiteit gaat er al jaren op achteruit als gevolg van menselijke activiteiten. De leefgebieden van dier- en plantensoorten worden steeds kleiner. We zien extremere weersomstandigheden, vervuilde lucht en overbemeste bodems. We leven in een kritiek tijdperk.

Het wetenschappelijke bewijs voor de meerwaarde van een duurzame leefomgeving is nochtans overtuigend. Gelukkig groeit meer en meer het besef dat landschap en natuur essentieel zijn om onze leefomgeving op veel vlakken duurzamer te maken.

Duurzaamheid gaat over verantwoordelijkheid nemen. Gezien de directe impact van landschapsarchitecten als ontwerpers van de ruimte kunnen zij hier een urgente rol spelen. Het vergt reflectie en veel creativiteit om ons voor te stellen hoe landschappen het beste kunnen vormgegeven worden om bij te dragen aan een gezondere en inclusievere leefomgeving.

Er is zoveel plaats voor beterschap en samen kunnen we een mooi verhaal schrijven.

 

We zijn op zoek naar ontwerpen van diverse groottes, van regionaal project tot woontuin, en op elke plaats, van stadscentrum tot afgelegen platteland. Naar transformatieprojecten met meerdere actoren. Naar projecten waar maatschappij, politiek, esthetiek, ecologie en economie elkaar ontmoeten, op lange termijn of tijdelijk.
We zijn ook geïnteresseerd in niet uitgevoerde concepten en zelfs utopische of dystopische toekomstverbeeldingen. Bring it on.

We beperken ons magazine niet tot de klassieke tekst, render en planformats. Omdat we geloven dat de taal van het landschap meervoudig is, maken we ook graag ruimte voor alternatieve inhoud zoals fotografie, poëzie en illustratie die een link hebben met het landschap. We ontvangen, naast de projectindieningen, dus graag jullie alternatieve creatieve en inspirerende werken.

Stuur uw beste plannen en projecten in t.e.m. 18.06.2023. Een commissie van onafhankelijke deskundigen wordt opgesteld en beoordeelt alle geldig ingestuurde projecten zorgvuldig. Het team van Blikveld verwerkt dit tot een publicatie aangevuld met essays en creatieve intermezzo’s. Het boek zal verschijnen in de lente van 2024.

Let op de volgende voorwaarden:

– Ingezonden projecten zijn gerealiseerd in de periode tussen 01.01.2018 en 31.05.2023.

– In het ontwerpend team moet er minstens één professional uit de landschapsarchitectuur betrokken zijn. Ook overheden, ontwikkelaars, corporaties en andere opdrachtgevers worden uitgenodigd om in te zenden zolang er een samenwerking met een landschapsarchitect plaats vond.

– Het project is uitgevoerd in of heeft betrekking op Vlaanderen of Brussel.

– Om een inzending in te dienen dient u een projectgegevensformulier in te vullen. Elke inzending moet op een apart inschrijvingsformulier worden ingediend.
https://forms.office.com/e/LYZvy7Q3Ck

– Naast het invullen van het projectgegevensformulier dient u voor elk project een aparte e-mail te sturen naar publicatie@blikveld.eu met als bijlage een dossier (pdf-bestand) met informatie over het project: maximaal vier A4-pagina’s inclusief tekst (in het Nederlands), tekeningen, afbeeldingen en foto’s (gratis en rechtenvrij). Hou er rekening mee dat ontwerpvisie, de inhoudelijke kwaliteit van tekst en beeld reeds belangrijk zijn bij inschrijving en invloed hebben bij een eerste selectie.

– Inschrijven is gratis, ook voor niet-leden.

– Deelnemers aan de voor de publicatie geselecteerde projecten zal worden gevraagd gratis, rechtenvrije afbeeldingen en foto’s in afdrukbaar formaat van hoge kwaliteit (300 dpi) aan te leveren. Deadline voor het aanleveren van finaal tekst- en beeldmateriaal is 15.10.2023.
Alleen bij juiste aanlevering kunnen wij garanderen dat een geselecteerd project zal gepubliceerd worden.

We kijken er naar uit om jullie sterke projecten te ontvangen!