Pieter Pourbus. Master of Maps

In 1561 vroeg het Brugse Vrije aan Pieter Pourbus om een kaart te schilderen. Tien jaar later leverde de schilder-cartograaf zijn magnum opus af. Musea Brugge/ Groeningemuseum brengt de unieke kaart en het verdwenen middeleeuwse landschap opnieuw tot leven.

In 1561 vroeg het Brugse Vrije, de grootste en rijkste kasselrij van het Graafschap Vlaanderen, aan Pieter Pourbus om een kaart te schilderen van haar hele territorium, inclusief wegen, waterlopen, dorpen en steden. Tien jaar later leverde de schilder-cartograaf zijn magnum opus af.

In de presentatie ‘Pieter Pourbus. Master of Maps’ staat de geschilderde kaart letterlijk en figuurlijk centraal. Dankzij enkele opmerkelijke landschaps-archeologische vondsten en via vergrootglazen en digitale schermen brengt het Groeningemuseum de unieke kaart en het verdwenen middeleeuwse landschap opnieuw tot leven. Hoe zag het landschap rond Brugge eruit aan het einde van de zestiende eeuw? En welke middeleeuwse restanten kunnen we vandaag nog terugvinden?

De presentatie vloeit voort uit het UGent postdoc-onderzoek van Jan Trachet en ontleedt de kaart vanuit een landschaps-historisch en archeologisch perspectief.

Naast de centrale kaartopstelling, reconstrueren we ook de historische en culturele context waarbinnen de kaart ontstond: Brugge als cartografisch kruispunt, het Brugse Vrije als opdrachtgever en Pourbus als cartograaf.
De presentatie loopt van 1 december 2022 tot 16 april 2023 in zaal 10 van het Groeningemuseum.

Prijs: € 14 / € 12 (inclusief vaste collectie Groeningemuseum)

Meer info: website Musea Brugge