Test het afwegingskader ‘beheer van historische dreven’

Het agentschap Onroerend Erfgoed en het Agentschap voor Natuur en Bos organiseren een workshop om het afwegingskader voor het beheer van historische dreven uit te testen. Kom jij in aanraking met het beheer van dreven? Behandel je adviesdossiers over dreven? Of heb je interesse in het thema? Kom dan mee uittesten op 13 november!

Op het programma staat een bezoek aan twee dreeflocaties: één in de park- en bossfeer, de ander in de stad. Op beide locaties spelen er vragen over de dreefbomen. Daarna werken we – aan de hand van het afwegingskader – scenario’s uit om tot een oplossing te komen. We bekijken tenslotte waar we het afwegingskader eventueel moeten bijsturen om het bruikbaar te maken in de praktijk.

· Waar en wanneer? De workshop vindt plaats op maandag 13 november van 9u30 tot 16u in Zottegem. Transport van en naar het NMBS-station van Zottegem wordt voorzien. ‘s Middags is er voor elke deelnemer een broodjeslunch.

· Hoe inschrijven? Je kan je tot en met 13 oktober inschrijven door een bericht te sturen naar Koen Berwaerts (koen.berwaerts@vlaanderen.be). Je ontvangt daarna meer gedetailleerde info en de ontwerptekst van het afwegingskader die je op voorhand best even doorneemt.

· Meer info? Contacteer Koen Berwaerts (koen.berwaerts@vlaanderen.be of 0492/34.24.11.).

Een goed beheer van beschermde dreven is essentieel om dit erfgoed door te geven aan de volgende generaties, maar ook om de biodiversiteitswaarde in stand te houden of te versterken. Het beheer staat voor een aantal stevige uitdagingen zoals de klimaatverandering. Het is niet evident om eenduidige antwoorden hierop te bieden.

Het agentschap Onroerend Erfgoed nam het initiatief om samen met het Agentschap voor Natuur en Bos een afwegingskader op te maken voor een duurzaam drevenbeheer. Dat kader moet helder maken welke principes en waarden beide agentschappen in overweging nemen in de zoektocht naar optimale scenario’s en bij het formuleren van adviezen. Ook bij vooroverleg met belanghebbenden zullen we het kader gebruiken.