Toon kiest voor opleiding landschaps- en tuinarchitectuur

Elk jaar reikt BLIKVELD in samenwerking met BVTL een prijs uit aan verdienstelijke studenten van elke landschapsschool in België:

• Erasmushogeschool Brussel (Professionele bachelor)

• Hogeschool Gent (Professionele bachelor)

• Haute Ecole Charlemagne (Professionele bachelor)

• Haute Ecole Lucia de Brouckère (Professionele bachelor)

• Université de Liège, Université Libre de Bruxelles (Academische bachelor)

• Université de Liège, Université Libre de Bruxelles (Master)

 

Voor de Erasmushogeschool Brussel, kreeg Toon Steenssens in 2020-21 deze prijs toegekend. Toon heeft zich tijdens de opleiding Landschaps- en tuinarchitectuur bewezen als een zeer gedreven student.

 

Wat gaf de doorslag om te kiezen voor de opleiding van landschaps- en tuinarchitect?

Vanaf mijn 16e werkte ik elk jaar als jobstudent in De Schorre rond de periode van Dancefestival Tomorrowland. Ik stond mee in voor het onderhoud van het gras en zag zo elk jaar De Schorre veranderen. Toen ik van de middelbare schoolbanken kwam, maakte ik de keuze voor een lerarenopleiding aardrijkskunde en geschiedenis. Hier leerde ik dat elk landschap ontzettend veel verhalen in zich heeft, maar ook met zich mee draagt. Na het behalen van dit diploma, een liefde voor groen en een groeiende interesse door de veranderingen in De Schorre, was het snel duidelijk dat ik nog eens drie jaar alles ging geven in de opleiding Landschaps- en tuinarchitectuur.

 

Wat spreekt je aan in het thema ‘landschap’?

Het doorgronden van een landschap. Uitzoeken waarom een landschap is zoals het is en hoe we dit verhaal kunnen gebruiken om van een landschap een waardevol en toekomstgericht geheel te maken zonder dat het zijn identiteit verliest. Een landschap doorgronden is dus de noodzakelijke eerste stap binnen ons vak.

 

Welke zaken uit je opleiding zijn belangrijk geweest in functie van je kijk op het landschap? Wat uit je Bacheloropleiding zal je het meest bij blijven?

Omwille van mijn beperkte plantenkennis bij de start van de opleiding, zijn me vooral de lessen beplantingsontwerp en plantenleer- en beheer bijgebleven omdat ik tijdens deze lessen kennis maakte met het instrument van een landschaps- en tuinarchitect. Ook de stage vond ik ontzettend leerrijk omdat je wordt ondergedompeld in het werkmilieu waar de verschillende aspecten van het beroep aan bod komen waardoor je heel snel, veel opsteekt.

 

Welke uitdagingen zie je voor landschaps- en tuinarchitectuur in de toekomst, in Vlaanderen en daarbuiten?

Er zijn talloze uitdagingen, maar de klemtoon ligt momenteel natuurlijk op de klimaatverandering en alles wat daarbij komt kijken. Een landschaps- en tuinarchitect dient een oplossing te vinden voor de gevolgen van de klimaatverandering, maar moet ook de oorzaken aanpakken. Zo denk ik dat het bijvoorbeeld cruciaal is om de mindset van de Vlaming te veranderen over wat al dan niet onkruid is. Anno 2022 leeft in Vlaanderen nog steeds de misvatting dat een verharding ‘proper’ is en ongewenst groen ‘vuil’, wat onbegrijpelijk is.

 

Wat zijn volgens jou de belangrijkste kernkwaliteiten die een landschaps- en tuinarchitect moet bezitten?

Een landschaps- en tuinarchitect is iemand die harmonie en evenwicht moet brengen tussen natuur en mens om zo een leefbare en standvastige omgeving creëren. Gezien de klimaatproblematiek moeten we nu voornamelijk inzetten op natuur, omdat het evenwicht volledig zoek is. Maar de noden van de mens, waaronder ook esthetiek, mogen niet uit het oog verloren worden.

 

Hoe ziet jou (nabije) toekomst eruit?

Ik ben aan de slag bij Ars Horti en heb het er erg naar mijn zin. Ik leer nog steeds veel bij, mag aan uiteenlopende projecten meewerken en blijf spijkeren om een goed landschaps- en tuinarchitect te worden. Wat de toekomst verder in petto heeft, is afwachten.