Urban-Nature of Co-existence

Als het over klimaat en de relatie tussen mens en stadsnatuur gaat, kunnen we niet om Dirk Sijmons heen. Hij leverde als een van de oprichters van het Nederlandse bureau H+N+S Landschapsarchitecten baanbrekend werk op dit vlak. Met H+N+S herdefinieerde hij de relatie tussen mens en natuur: centraal staat de natuurlijke werking van het stedelijk landschap en hoe de mens daarin leeft.

Nationaal Militair Museum, Soesterberg, photo Anne Reitsma
 

Met het thema “Urban-by-Nature” vestigt Dirk Sijmons de aandacht op een nieuwe manier van plannen, besturen, ontwerpen en nieuwe manieren van kijken naar verantwoordelijkheid. Het thema “hybridisatie” komt goed naar voren in het onderzoek en werk van Dirk Sijmons en H+N+S, die het landschap benaderen als een systeem van lagen die op elkaar inwerken. Het bureau neemt de landschapsvormende krachten en processen, zoals bodemvorming, hydrologie, natuurlijke dynamiek, infrastructurele ontwikkeling en occupatie, als uitgangspunt. De kwaliteit van het ontwerp komt voort uit de logica van de lagen van het landschap en de betekenisvolle interventie van de mens in zijn (natuurlijke) omgeving.

In 2002 ontving Dirk Sijmons de Rotterdam-Maaskantprijs en in 2007 de prestigieuze Edgar Donckerprijs voor zijn bijdrage aan ‘Dutch Culture’. Dirk bekleedde de leerstoelen Environmental Design (2008-2011) en Landschapsarchitectuur (2011-2015) aan de TU Delft. Hij was curator van IABR–2014 met als thema Urban-by-Nature. Op de World Design Summit 2017 in Montreal ontving hij de Global IFLA sir Geoffrey Jellicoe award. De afgelopen jaren was Dirk verbonden aan H+N+S als adviseur voor projecten zoals de Eo Wijers wedstrijd en het IABR 2016 project ‘2050 An Energetic Odyssey’. H+N+S ontving de Prins Bernard Cultuurprijs in 2001.

Tot de belangrijkste publicaties van Dirk Sijmons behoren ‘=Landschap’ (1998), ‘Oorden van Ontvangen'(1998), ‘Landkaartmos en andere beschouwingen over het landschap'(2002), ‘Een Plan dat werkt’ (2006), ‘Greeting’ s from Europe’ (2008), en ‘Landschap en energie (kWh/m2)’ (2014).

 

INFO

 

CURATOR Studio Paola Viganò