Ontdek de mogelijkheden!

Een groot deel van onze werking wordt gedragen door vrijwilligers. Ze organiseren zich in vijf teams; activiteiten, communicatie, vakontwikkeling, beroepsondersteuning en Jong Blikveld. Wil je je steentje bijdragen als vrijwilliger? Heb je interesse om je intensief te engageren, of liever kleinschalig, wanneer het goed uitkomt? Laat het ons zeker weten!


Team activiteiten

Het team activiteiten organiseert uitstappen, lezingen, studiedagen en studiereizen, die alle aspecten van de discipline behandelen. Hierdoor kunnen leden en geïnteresseerden waardevolle interacties hebben. We werken ook samen met partnerorganisaties om deze activiteiten mogelijk te maken.
Je kan je aansluiten bij het team, bij één bepaalde activiteit of wie weet heb je zelf een idee en wil je graag organiseren? Laat het ons zeker weten!

Team communicatie

Het team communicatie zorgt voor duidelijke communicatie over de werking van Blikveld, verspreidt de activiteiten naar een groot publiek en speelt een cruciale rol bij het promoten van het beroep. Daarnaast is het mee verantwoordelijk voor het documenteren en verspreiden van toonaangevende landschapsarchitectuur in Vlaanderen en Brussel. Zo werken we aan het opbouwen van een brede community rondom landschapsarchitectuur en het bevorderen van een positief beeld van de discipline.
Schrijf je graag over actuele thema’s met betrekking op landschapsarchitectuur? Neem je graag foto’s? Of heb je creatieve ideeën die de zichtbaarheid van Blikveld kunnen vergroten? Laat het ons weten!

Team vakontwikkeling

Het team vakontwikkeling richt zich op opleidingen, bijscholing, onderzoek, kennisdeling en archivering binnen het vakgebied. Landschapsarchitectuur is een voortdurend evoluerende discipline, gekenmerkt door veranderende opdrachten, wetgeving, verantwoordelijkheden, en nieuwe inzichten. Dit vereist dat landschapsarchitecten zich voortdurend blijven bijscholen, heroriënteren en hun positie ten opzichte van andere professionals heroverwegen. Heb je een hierover een visie en wil je bijdragen? Wij horen het graag!

Team beroepsondersteuning

Er is veel vraag naar landschapsarchitecten op de arbeidsmarkt. Voor afgestudeerden staan veel carrièrepaden open in studie- en ontwerpbureaus, bij de overheid of als zelfstandig of freelance landschapsarchitect.
Landschapsarchitecten zijn daarom vaak niet alleen ontwerpers, maar ook ondernemers die moeten navigeren in de wereld van bedrijfsvoering, verzekeringen en financiën. Het team beroepsondersteuning ondersteunt professionals en jonge starters bij bedrijfskundige, juridische en technische vraagstukken. We zoeken iemand die dit team mee wil trekken.

Jong Blikveld

Jong Blikveld is de jongerenwerking van Blikveld. Een basiszorg is het initiëren, exploiteren en intensiveren van een netwerk van nieuwe jonge mensen in de vakvereniging en het ondersteunen van jonge zelfstandigen in hun projecten met specialistische kennis en ervaring.
Jong Blikveld heeft een aanzienlijke mate van autonomie en neemt zelf de verantwoordelijkheid voor het organiseren van activiteiten afgestemd op specifieke vragen en behoeften.
Bovendien heeft Jong Blikveld een vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur, waardoor ze een belangrijke stem hebben in de algemene werking van de vereniging.
Jongeren tot 30 kunnen zich aansluiten bij dit team.

Wil je je steentje bijdragen als vrijwilliger? Heb je interesse om je intensief te engageren, of liever kleinschalig, wanneer het goed uitkomt? Laat het ons zeker weter via info@blikveld.eu.