Zoektocht naar Belgische afvaardiging voor de European Green Cities Award 2023

Welk Europees project maakt het beste gebruik van de toegevoegde waarde van groene infrastructuur in de publieke ruimte? Hebt u recent meegedragen aan de realisatie van een project waarvan u vindt dat het extra aandacht verdient? Of kent u een project dat u graag als voorbeeld ziet voor toekomstige projecten? Stuur dan uw suggestie voor 31 maart 2023

De European Green Cities Award is al aan zijn vierde editie toe en zal zijn winnaar kennen in het najaar van 2023. Welk Europees project volgt het winnende, Nederlandse project ‘Vergroening en Biodiversiteit’ op?

 

Over de European Green Cities Award

De wedstrijd is een initiatief van de European Nurserystock Association (ENA) samen met boomkwekerijorganisaties uit 13 Europese landen die samen hun schouders zetten onder de Europese promotiecampagne ‘More Green Cities for Europe’. De landen (België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Polen, Portugal, Nederland en Zweden) werken samen om de toegevoegde waarde van openbaar groen voor het klimaat en de publieke ruimte in de verf te zetten.

Elk land kan één nationaal project afvaardigen voor de European Green Cities Award. De projecten worden beoordeeld door een jury die bestaat uit een afgevaardigde van elk deelnemend land (landschapsarchitecten, groenambtenaren en boomkwekers). Voor België is dat Lucien Verschoren, voorzitter van de vakgroep boomkwekerij binnen AVBS en hoofdlector aan de HoGent.

Verkiesbare projecten zijn zeer divers. Van speelplaatsen tot landschapsparken, van begraafplaatsen tot buurtgroen. De enige voorwaarden zijn dat het project maximaal vijf jaar geleden gerealiseerd werd, de indiener van het project tevens de financierder is en dat het aanwezige groen een belangrijke toegevoegde waarde heeft voor de gebruikers en de omgeving. Deze toegevoegde waarde komt tot uiting op verschillende domeinen zoals vastgoedwaarde, biodiversiteit, klimaat, sociale cohesie, gezondheid en welzijn van de buurt.

 

Welk project zal België afvaardigen?

Ook België vaardigt dit jaar opnieuw een project af. Welk project dit wordt, wordt door de boomkwekerijsector zelf bepaald. De jury voor de selectie van het Belgische genomineerde project bestaat uit afgevaardigden vanuit de sector aangevuld met twee landschapsverzorgers/tuinaannemers. Welke openbare groenprojecten deze juryleden voorgeschoteld krijgen, dat kan u mee bepalen.

Hebt u recent meegedragen aan de realisatie van een project waarvan u vindt dat het extra aandacht verdient? Of kent u een project dat u graag als voorbeeld ziet voor toekomstige projecten? Stuur dan uw suggestie voor 31 maart 2023 door naar jade.vangijsegem@vlam.be.

Een omschrijving van het project (situering en omschrijving van de verschillende elementen en hun toegevoegde waarde voor gebruikers en omgeving) en bijhorend beeldmateriaal volstaat als kandidatuur.