CO-HABITAT onderzoeksproject – KU Leuven

 

Op weg naar diervriendelijke ontwerpstrategieën in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Het CO-HABITAT-project wil onderzoeken hoe de ontwerppraktijk het beleid hierbij kan ondersteunen. Daarnaast wil het project communicatie instrumenten ontwikkelen om in te zetten op verschillende domeinen.

Het onderzoek richt zich op twee verschillende schalen.
De eerste schaal omvat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en onderzoekt hoe verschillende diersoorten te visualiseren en begrijpen.
De tweede schaal richt zich op twee verschillende case studies waarin de (ruimtelijke) interactie tussen mens en dier wordt verkend door middel van ontwerpend onderzoek.

Het onderzoek resulteert in de CO-HABITAT atlas die toekomstige trajecten voor co-wonen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorstelt en bijdraagt tot een disciplinaire vernieuwing, waarbij kennis en begrippen uit de ecologie worden geïntroduceerd in stedelijke planning, beleid en ontwerp.

Door verschillende deskundigen, organisaties, administraties en studenten bij het project te betrekken en de nadruk te leggen op representatie, wil het project bijdragen tot een grotere maatschappelijke discussie over de plaats van dieren in onze steden.

Blikveld maakt deel uit van de klankbordgroep cohabitat-lab.
Een onderzoek van Björn Bracke, Koenraad Danneels, Bruno Notteboom, Jolein Bergers, Hans Leinfelder.