De zoektocht naar een waardenkader

 

Waarom een waardenkader?

Landschapsarchitectuur is voortdurend in evolutie. Opdrachten en werkwijzen worden diverser en het vakgebied groeit in populariteit. Professionals innoveren en verkennen nieuwe posities in praktijk, beleid, opleidingen en onderzoek.
Binnen die diverse contexten bestaan er wel degelijk gedeelde visies, ideologieën en waarden. Ze vormen de kern voor wie landschapsarchitecten zijn en wat ze doen. Daarom vindt Blikveld het zo belangrijk om er aandacht aan te besteden. Door het waardenkader samen te definiëren, willen we een collectief gevoel van verantwoordelijkheid creëren en zo een krachtige boodschap overbrengen naar partners, opdrachtgevers en beleidsmakers.
We geloven dat richtinggevende waarden en werkprincipes de disicpline vooruit kunnen helpen. We streven naar een verbindend document dat kan sensibiliseren en informeren waar nodig. We vinden het belangrijk om de opmaak en evolutie zo collectief mogelijk te laten verlopen, zodat het kader vanaf het begin gedragen wordt.

 

Wat staat er in zo’n document?

We denken samen na over wat onze gedeelde waarden zijn, waar we voor staan en wat we nog willen bereiken. Het document wordt zo een referentiedocument waaraan we eigen (ontwerp)keuzes, ontwikkelingsprocessen en praktijk toetsen.
Landschapsarchitectuur is een discipline met een maatschappelijke verantwoordelijkheid. We moeten daarbij ook aandacht hebben voor het vocabularium dat we gebruiken. Vaak spreken we als professionals over ‘duurzaamheid’, ‘ecologie’, of ‘rechtvaardigheid’. Door deze woorden onder de loep te nemen en te bepalen wat we hiermee bedoelen, onderbouwen we ons taalgebruik.

Het document kan verschillende vormen van inhoud krijgen:

• Een collectieve definiëring van wat landschapsarchitectuur is (identiteit)
• Een zoektocht naar gedeelde waarden en doelstellingen (ideologie)
• Het bepalen van gedragen gedragsregels (integriteit)
• Het zoeken en waarde geven aan een professioneel vocabularium (lexicon)

 

Hoe pakken we dit aan?

De opmaak van het document is zeker geen eenvoudige oefening maar een stapsgewijs proces. We vertrekken ook niet van nul want er bestaan al dergelijke documenten. BVTL en internationaal, de IFLA denken reeds na over een professionele deontologie (zie bv. hier).

We nemen die bestaande documenten en referentiekaders als startpunt om een proces rond op te bouwen. De eerste stap is het bepalen van onze gedeelde maatschappelijke opdracht, kernwaarden en visie. Hierop kunnen we dan verder bouwen en concrete werkprincipes en gedragsregels te bepalen. Die principes kunnen bijvoorbeeld helpen als onderbouwing bij samenwerking met andere professionals, burgers of overheid.

 

Wat is het resultaat?

Het beoogde resultaat beschrijft beknopt wie we zijn, wat we doen, hoe we het doen, en waarom we het doen. Het is een gedragen document waarnaar iedere landschapsarchitect kan verwijzen ter verantwoording van genomen (ethische) keuzes. Het is een representatief document voor ons geloof in een duurzame toekomst waarin landschapsarchitectuur een belangrijke rol speelt. Het is een sensibiliserend document over hoe we binnen de sector met elkaar omgaan en hoe we ons profileren naar de buitenwereld. Een evolutief document dat continu ter discussie staat, aangepast wordt en nooit af is.

 

Werkdocumenten

Hierover binnenkort meer info.

 

Geïnteresseerd om mee bij te dragen aan dit proces?

Contacteer ons en we houden je op de hoogte van de verschillende stappen die genomen worden doorheen het proces.