Green Deal Natuurlijke tuinen

Een natuurlijke tuin levert tal van ecosysteemdiensten, zoals koolstofopslag, regenwateropvang, luchtzuivering, biodiversiteit en voedselvoorziening. Een natuurlijke tuin draagt bij tot welzijn, gezondheid en de ruimtelijke kwaliteit van de woonomgeving. De juiste plant gedijt er op de juiste plaats, water krijgt er de kans om in de grond te infiltreren, verharding blijft er tot een minimum beperkt en het beheer gebeurt er op een gezonde, niet-schadelijke manier.

Een significant deel van het Vlaamse landschap bestaat uit tuinen. Twee miljoen tuinen beslaan 12% van Vlaanderen (ter vergelijking: natuurgebieden 3%, bossen 11%). Tuinen kunnen dus een belangrijke en groeiende rol spelen in de context van klimaat, biodiversiteit en welzijn indien ze meer op een natuurlijke wijze worden ingericht en beheerd.

Laten we er samen werk van maken!

 

 

Doe je mee met de Green Deals?