Het Landschap als Meester

Als vakvereniging voor landschapsarchitecten geloven we bij Blikveld dat het landschap steeds het uitgangspunt moet vormen voor ruimtelijke ontwikkelingen. Zeker in een verstedelijkte context zoals Vlaanderen, waar mens en natuur steeds verderaf lijken te staan van elkaar, is een landschappelijke invalshoek noodzakelijk in het streven naar een duurzame ruimte. Bodem, water en vegetatie vormen daarbij de randvoorwaarden, maar ook sociale rechtvaardigheid en esthetiek vormen principes die gidsend moeten zijn bij elke ruimtelijke ontwikkeling.

© Jo Boonen

 

Blikveld zet zich in om dit geloof te verdedigen. Via acties onder de titel ‘Het landschap als meester’ en recenter ook ‘Het ministerie van landschap’, zoekt Blikveld manieren om deze overtuiging ook buiten de disciplinaire grenzen te integreren: bij andere disicplines, maar ook op niveau van beleid.

Door verschillende partners in dit verhaal te betrekken, organisaties zoals Regionale Landschappen, VRP, Waterland, Vlaams Bouwmeester, etc., maar ook door directe links naar het beleid te zoeken, wordt deze invalshoek steeds meer verspreid en gedragen. De rol van de landschapsarchitect in dit streven is dat ze perfect gepositioneerd is tussen de Vlaamse Omgevingsdoelstellingen: het streven naar een ruimte waarin ruimte- en milieudoelstellingen vereenzelvigd worden in een aantrekkelijk en haalbaar toekomstverhaal.
Steeds vanuit een lokale context en gemeenschap, steeds in dialoog met andere disciplines en beleid, en steeds met haar belangrijkste partner: het landschap zelf.

De verbeeldende kracht, de aandacht voor schoonheid, en de capaciteit van de discipline om deze doelstellingen te vertalen in concrete ingrepen, maakt van de landschapsarchitect een perfecte partner in het streven naar een duurzame Vlaamse Ruimte.

Acties ondernomen in het kader van dit project

• Smalltalk ‘Het Landschap als Meester’ i.s.m. Atelier Vlaams Bouwmeester – 26.04.23
• Bijdrage en feedback op de Landschapsdeal van Regionale Landschappen
• Artikel op Architectura.be naar aanleiding van de Blikveld Arena ‘23
Blikveld Arena ’23 met als thema ‘Het Landschap als Meester’
• Bekendmaking actielijn ‘Het ministerie van landschap’ op de Blikveld Arena ’23
• Artikel in CG Concept Jaarboek ‘24
 

Ben je geïnteresseerd om betrokken te zijn bij dit project van Blikveld? Wil je graag een bijdrage leveren aan de beleidsdoelstelling om van landschap een belangrijkere politieke doelstelling te maken? Aarzel niet om ons te contacteren!

© Marnick Beerts