SoDuLTA – onderzoeksproject HOGENT

Pwo SoDuLTA is een praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek gevoerd op, en gefinancierd vanuit, de Hogeschool Gent. Het is één van de onderzoeken dat momenteel loopt binnen het onderzoekscentrum Futures Through Design. Blikveld is daarbij betrokken als deelnemer aan de stuurgroep, en bij de valorisatie van onderzoeksmateriaal uit het onderzoek.

 

Het onderzoek vertrekt vanuit de hypothese dat, wanneer landschapsarchitecten spreken over duurzaamheid, ze het voornamelijk hebben over ecologische aspecten van duurzaamheid zoals waterinfiltratie, luchtkwaliteit, biodiversiteit, etc. En hoewel duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt en referentiekader vormt binnen het taalgebruik van de discipline, lijkt sociale duurzaamheid een minder duidelijk begrip te zijn. Thema’s van rechtvaardigheid, inclusie, en democratische procesvoering zijn allen deel van wat er onder sociale duurzaamheid begrepen kan worden, maar de kennisvorming daarrond binnen de landschapsarchitectuur is beperkt. Het onderzoek wilt deze lacune in kennis opvullen.

Aan de hand van interviews, literatuurstudie en casestudies wordt er binnen het onderzoek een discoursanalyse gemaakt van de huidige kijk op de eigen sociale rollen en verantwoordelijkheden. Van daaruit wordt er een disciplinaire dialoog opgestart die die verantwoordelijkheden kritisch onder de loep neemt. Aangevuld met referenties uit andere disciplines, en relevante literatuur, wordt er gezien op welke manieren de discipline een duidelijker sociaal mandaat kan opnemen, of zich duidelijker kan profileren ten opzichte van andere disciplines.

Het is deze continue dialoog over de eigen sociale verantwoordelijk die het einddoel zijn van het onderzoek. Dit gebeurt aan de hand van workshops, lezingen, en een duidelijke betrokkenheid bij het onderwijs.

 

De einddatum van het onderzoek is voorzien op 30 september 2024.

Meer info over dit onderzoek vind je op de website, of kan je krijgen door een mail te sturen naar jo.boonen@hogent.be.