Blikveld vzw zoekt ZAKELIJK COÖRDINATOR

BLIKVELD zoekt een administratief medewerker. Wordt deel van ons kernteam en geef je mee vorm aan de vereniging.

BLIKVELD is de nederlandstalige vakvereniging voor landschapsarchitectuur in Vlaanderen en Brussel. Onze missie is het verhogen van de kwaliteit van onze leefomgeving in Vlaanderen, Brussel en daarbuiten. Dit willen we bereiken door het niveau van landschapsontwerp te verhogen.

Dit doen we door te werken aan vier pijlers binnen de werking: (1) het promoten van het vakgebied in het maatschappelijke, politieke, professionele en academische veld, (2) het verenigen van het brede actorenveld dat professionele linken heeft met landschaps- en tuinarchitectuur, (3) het ondersteunen van professionelen die actief zijn in het vakgebied en (4) het organiseren van activiteiten ter bevordering van kennisdeling, netwerking en promotie
van het vakgebied.

Samen met het dagelijks bestuur en met ondersteuning van een administratief medewerker vorm je het kernteam en geef je mee vorm aan de vereniging. Dit team wordt aangestuurd door de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering en bijgestaan door vrijwilligers.

Taakomschrijving

 • Je denkt mee over de visie en missie van Blikveld. Je bewaakt de realisatie van de geplande activiteiten en doelstellingen. Je volgt hiervoor evoluties in het vakdomein op teneinde ze tijdig in het zakelijke en administratieve beleid te incorporeren.
 • Je coördineert inhoudelijk en praktisch de uitvoering van de toegekende projectovereenkomst tussen Blikveld en het departement omgeving (zie aankondiging op website). Je maakt hiervoor een planning op en staat in voor de coördinatie ervan.
 • Tot je kerntaken behoren het initiëren, vormgeven, uitwerken en organiseren van de diverse acties van Blikveld, zowel inhoudelijk als praktisch.
 • Je neemt een verbindende functie op en vormt de schakel tussen het kernteam, vrijwilligers en de RvB. Je bent mee verantwoordelijk voor de zakelijke werking van de organisatie. Je bereidt de vergaderingen voor en maakt verslagen, rapporteert aan de RvB en wordt hier in bijgestaan door de boekhouder en de administratief medewerker.
 • Je ondersteunt het kernteam in het aanbrengen van financiële middelen, zowel sponsoring als subsidies. Je stelt samen met de financieel verantwoordelijke uit de RvB de begroting op en controleert dat de activiteiten binnen de beschikbare budgetten worden gerealiseerd.
 • Je bepaalt, in samenspraak met het kernteam, een pers-, promotie- en communicatiebeleid en plant en coördineert de hieraan verbonden activiteiten teneinde een positief, coherent en uniform beeld van de organisatie te creëren en de activiteiten te promoten.

Profiel en vaardigheden

 • Je hebt affiniteit met landschapsarchitectuur, in het bijzonder met de recentere en hedendaagse tendensen.
 • Je houdt ervan om mee vorm te geven aan een ambitieus programma met focus op maatschappelijke en ruimtelijke vraagstukken.
 • Je bent een zelfstandig werker, binnen een flexibel uurrooster en neemt graag verantwoordelijkheid op.
 • Je bent organisatorisch sterk, houdt van het creëren van structuur, stellen van prioriteiten, anticiperen en delegeren indien nodig.
 • Je bent communicatief sterk, je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke presentatievaardigheden in het Nederlands en bent een enthousiaste netwerker. Je hebt aantoonbare ervaring met tekstverwerking, rekenbladen, sociale media en grafische programma’s.
 • Affiniteit met de zaakvoering van een kleine organisatie is een pluspunt.

Aanbod

 • Een boeiende en afwisselende job in een dynamische werkomgeving binnen een ambitieuze jonge organisatie. De mogelijkheid om mee vorm te geven aan een organisatie in groei en aansluiting bij een enthousiast team binnen een horizontale werkstructuur.
 • Een gepaste verloning volgens je kwalificaties & ervaring (volgens barema’s vastgelegd door de overheid), inclusief terugbetaling van onkosten. Een zelfstandig statuut is in onderling overleg bespreekbaar.
 • Een deeltijds (minstens 2/5) of voltijds contract (minstens 4/5) van bepaalde duur (duur projectsubsidie tot juni ‘24), met mogelijke verlenging.
 • Een flexibele werkplek in Brussel én Gent en de mogelijkheid tot thuiswerk.
 • Indiensttreding bij voorkeur vanaf 1 oktober, effectieve startdatum in onderling overleg.

Geïnteresseerd?

Loop je al meteen warm voor ons project en beantwoord je aan het profiel? Stel je dan kandidaat voor 22/08/22. Stuur ons je motivatiebrief en curriculum vitae. In je brief leg je uit wat landschapsarchitectuur voor jou betekent en wat jou precies boeit in de werking van BLIKVELD. Geef eveneens mee welke aanstelling (partime of fulltime) voor jouw mogelijk is. Heb je nog vragen in verband met deze vacature, dan kan je contact opnemen met Steven Goossens via 0032 474 01 48 34 of Hans Druart via 0032 495 41 42 86. Stuur jouw motivatiebrief en CV voor 22/08/2022 naar info@blikveld.eu. De meest geschikte kandidaten worden uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek (eind augustus – begin september).

Bij de aanwerving van medewerkers geeft Blikveld gelijke kansen aan alle kandidaten, ongeacht hun afkomst, geslacht of eventuele functiebeperking. Wij kijken uit naar je kandidatuur en wensen je alvast veel succes!