Groendienst Stad Gent zoekt controleur ‘advies en mobiel leidinggevende’

De Groendienst van de Stad Gent zoekt een controleur ‘advies en mobiel leidinggevende’. (m/v/x/)

Je staat in voor adviserende taken binnen de Groendienst:

– Adviseren van innames publieke ruimte voor het plaatsen van kabels en leidingen of andere werfinnames;
– Adviseren van innames openbaar domein voor evenement en feesten;
– Toelatingen in verband met kleinere activiteiten (bv. wandeltochten, paaseierenrapen …) in het openbaar groen;
– Het doel van deze adviserende taak is het zoveel mogelijk proactief beschermen van het openbaar groen tegen beschadiging. Je legt waar nodig gericht beschermingsmaatregelen op of stelt alternatieve werkwijzen voor.

Je staat in voor opvolging en afhandeling van praktische aspecten van de operationele teams:

Concreet betekent dit dat je:

– Op de hoogte bent van de beleids en beheerrichtlijnen van de Groendienst en binnen dit kader jouw taken uitvoert. Je werkt hiervoor nauw samen met de collega’s van de andere teams, o.a. team beleid en advies, team realisaties, team beheer, team hoofdcontroleurs, team leidinggevenden operationele teams;
– Jouw taken administratief afhandelt en opvolgt binnen de gebruikte systemen (o.a. Radar…);
– Vragen en klachten m.b.t. jouw taken behandelt.

Je vervangt leidinggevende controleurs bij langdurige afwezigheid. Wanneer er geen langdurig afwezigen zijn, ondersteun je de controleurs in enkele taken:

Leidinggeven aan een team van eigen medewerkers:

– je coacht en motiveert hen volgens de principes van het personeelsbeleid van de Stad Gent en de principes van innovatieve arbeidsorganisatie. Dit betekent onder meer dat je:
hen begeleidt bij hun dagelijkse werkzaamheden, hen informeert
vormings- en opleidingsbehoeften bepaalt op basis van de behoeften van het team
bemiddelt in geval van samenwerkingsproblemen met internen en externen
bijhouden en planning van verloven doet
– vragen en problemen van het uitvoerend technisch personeel tracht op te lossen
– controle op de kwaliteit en het rendement opvolgt
– toezicht op het toepassen van de persoonlijke beschermingsmaatregelen en veiligheidsvoorschriften bij het gebruik van machines en materiaal controleert
– vragen en problemen van het uitvoerend technisch personeel tracht op te lossen
– jouw team en de medewerkers ervan de mogelijkheid geeft zelf hun werk en taken te regelen binnen het afgesproken kader

Inplannen en praktische organisatie van de uit te voeren opdrachten:

– De techniciteit van de opdracht, mogelijkheden inzake uitvoering en voorziene timings worden besproken met collega’s uit de verschillende teams, hoofdcontroleur en directie;
– Je zorgt voor de nodige hoeveelheid grondstoffen, materiaal en materieel;
– Je maakt een taakverdeling op voor het team. Je verdeelt en verduidelijkt de opdrachten.
– Je gaat tijdens de uitvoering regelmatig langs om de vooruitgang te bekijken en eventuele technische problemen te detecteren, op te lossen en/of te signaleren aan de betrokken collega’s;
– Je volgt in de 2de lijn de vragen en klachten van burgers op die zich naar aanleiding van de werken voordien, indien de uitvoerende medewerkers deze niet kunnen behandelen.
– Samenwerking met jouw collega’s omtrent eventuele moeilijkheden of problemen, praktische haalbaarheid, behoeften … Je stemt jouw werkwijze af op die van hen, en dit steeds binnen de geldende procedures. Je signaleert behoeften, tekorten en problemen rondom de werking van de dienst en denkt mee na over oplossingen.

Profiel

– Je bent in het bezit van een bachelordiploma in het studiegebied agro- en biotechnologie, landschaps- en tuinarchitectuur, biochemie en biotechnologie, groenmanagement, industriële wetenschappen milieukunde, milieu en preventiemanagement OF je beschikt over minstens 1 jaar relevante professionele ervaring in groenonderhoud en/of -management.
– Je beschikt over een rijbewijs B (handgeschakeld).
– Je werkt oplossings- en doelgericht en je kan prioriteiten stellen.
– Je bent flexibel ingesteld.

Aanbod

Tijdelijk contract van 1 jaar bij Stad Gent.

Plaats tewerkstelling: Woodrow Wilsonplein 1 in Gent.

Voltijds contract van 38u per week in een glijdend uurrooster.

Verloning volgens B niveau indien bachelordiploma. Dit wordt aangevuld met maaltijdcheques, ecocheques, fietsvergoeding, terug betaling woon-werkverkeer via openbaar vervoer, enz

Bedrijfsinfo
Stad Gent – Groendienst

https://www.startpeople.be/nl/job/controleur-advies-en-mobiel-leidinggevende-groendienst-1725206