Onderzoekscentrum eCO-CITY zoekt wetenschappelijk medewerker

Hou jij ervan om onderzoek uit te voeren over stedelijke transitieprocessen vanuit een sociaal-ecologische bril? Ben je gebeten door praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek en kijk je ernaar uit om een toekomstig project over natuur in de stad en gemeenschapsvorming wetenschappelijk te helpen onderbouwen? Heb je goesting om aan de slag te gaan in een maatschappelijk geëngageerde en een tikkeltje eigenwijze hogeschool? Lees dan zeker verder!

Jouw job

Jouw rol in het eCO-CITY onderzoekscentrum draait om het uitvoeren van onderzoek. Specifiek ben je betrokken bij het onderzoek naar stedelijke transitieprocessen. Binnen dit onderzoek willen we ons vooral richten op hoe eerlijk en rechtvaardig transitieprojecten zijn vanuit een sociaal en ecologisch standpunt. Je zult helpen bij het ontwikkelen van een reflectiekader voor dit soort projecten en echte situaties in de praktijk bestuderen. Bovendien zal je ook meewerken aan het schrijven van voorstellen voor extern gefinancierde projectvragen, wat je de kans geeft om de onderzoekslijn mee vorm te geven.

Het onderzoekscentrum eCO-CITY heeft als doel een betrokken rol te spelen in een snel verstedelijkende samenleving en de diverse uitdagingen die hiermee gepaard gaan aan te pakken. Als onderzoekscentrum voor vraagstukken over verstedelijking brengen we sociale, culturele en ruimtelijke inzichten samen. Ons uitgangspunt is het bevorderen van burgerschap, vooral onder de meest kwetsbare groepen. We streven ernaar om zoveel mogelijk in samenwerking met burgers, professionals, beleidsmakers en studenten te werken.

Wat zal je doen?

 • Je participeert actief aan de conceptuele uitwerking van praktijkgerichte wetenschappelijke onderzoeksprojecten en voert in samenwerking met je projectteam de verschillende onderzoeksactiviteiten uit.
 • Je verzamelt en analyseert literatuur, kwantitatieve en kwalitatieve data, organiseert mee focusgroepen, enz.
 • Je verwerkt gegevens en rapporteert de resultaten op een heldere en overzichtelijke manier.
 • Je communiceert intern en extern over de projecten naar (co)promotoren, projectpartners, opdrachtgever en stakeholders.
 • Je organiseert en participeert aan projectvergaderingen.
 • Je voert administratieve- en logistieke taken uit in het kader van de projecten.
 • Je werkt mee aan maatschappelijk- en wetenschappelijke dienstverlening.
 • Je ontsluit kennis en expertise in functie van onderwijs.
 • Je begeleidt studenten die in het kader van projectwerking, bachelorproef of stage betrokken zijn bij je onderzoeksproject.

Jouw profiel

Aan welke voorwaarden voldoe je?

Om in aanmerking te komen voor deze vacature, voldoe je aan onderstaande toelatingsvoorwaarden op het moment van jouw indiensttreding:

 • Je voldoet aan de bepalingen van artikel V. 106, V.107 van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.
 • Je bent in het bezit van een diploma van master of gelijkgeschakeld, of gelijkwaardig.
 • Je hebt ervaring of je bent betrokken (geweest) in sociaal en/of ecologische (onderzoeks)projecten in een stedelijke context. Gelieve dit duidelijk in je CV te vermelden.

Waarom ben jij de kandidaat die we zoeken?

 • Je kan je identificeren met de waarden van HOGENT
 • Je bent gemotiveerd voor de functie en toont betrokkenheid bij HOGENT.
 • Je hebt onderzoekservaring, met voorkeur in kwalitatief onderzoek in het algemeen, en actieonderzoek of etnografisch onderzoek in het bijzonder
 • Je bent enthousiast en ondernemend om opdrachtonderzoek voor te bereiden en uit te voeren, en hierin een sturende rol in op te nemen
 • Je hebt een goede kennis over theoretische en praktijkkaders van sociaal-ecologische rechtvaardigheid
 • Je hebt het vermogen om te analyseren, synthetiseren en integreren en je beschikt over een kritische wetenschappelijke attitude.
 • Je werkt zelfstandig en bent organisatorisch sterk.
 • Je werkt oplossingsgericht en brengt uitdagende projecten tot een goed einde.
 • Je beschikt over uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk, zowel in het Engels als in het Nederlands).
 • Je bent een teamspeler en floreert in een multidisciplinaire omgeving.
 • Je bent flexibel. Je kan je aanpassen aan veranderingen in opdrachten en werkomstandigheden om tegemoet te komen aan wijzigende omstandigheden, opdrachten en doelstellingen binnen het onderzoekscentrum en HOGENT.
 • Je weet hoe je de resultaten van je onderzoek kan vertalen naar het onderwijs en omgekeerd.
 • Je draagt bij tot internationalisering en tot diversiteit.

Wat zijn extra troeven voor deze job?

 • Je hebt ervaring in het uitschrijven van onderzoeksvoorstellen en het opbouwen van projectdossiers.
 • Je kan wetenschappelijke publicaties voorleggen.
 • Een masterdiploma in het brede gebied van humane, sociale wetenschappen of biowetenschappen of bio-ingenieurswetenschappen.

Ons aanbod

Wij bieden een deeltijdse (50%) contractuele aanwerving voor indiensttreding ten vroegste vanaf 23-10-2023 voor een periode van 1 jaar. Dus bij start op 23-10-2023 loopt je contract tot 22-10-2023. Als je pas later kan opstarten zal de einddatum mee opschuiven.

De verloning gebeurt volgens barema 502. Voor meer details voor dit barema m.b.t. anciënniteit: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/.

Naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector kunnen diensten uit de privésector verrekend worden in de geldelijke anciënniteit. Toekenning ervan gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van het dossier.

We bieden daarnaast een internetvergoeding van €20 per maand. Het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer is gratis. Als je met de fiets komt, krijg je hiervoor een vergoeding. Kom je met de wagen, dan is er parkeerplaats voorzien. Daarnaast bieden we je 36 vakantiedagen per volledig kalenderjaar voor een voltijdse betrekking (pro rata voor een deeltijdse job), een aantrekkelijk sportaanbod, en een personeelskaart met extra voordelen. Binnen HOGENT is een mogelijkheid om pro-rata twee dagen per week te telewerken.

Interesse?

 • Solliciteer voor deze vacature ten laatste op 04-10-2023, met toevoeging van jouw curriculum vitae, motivatiebrief en eventueel portfolio. Vermeld je periodes van tewerkstelling zo nauwkeurig mogelijk in je cv (met exacte start- en einddata). Enkel tijdige en complete sollicitaties zijn geldig.
 • We maken een preselectie op basis van de toelatingsvoorwaarden en jouw profiel. Let er dus op dat alles, wat beschreven staat bij de toelatingsvoorwaarden en bij de troeven, duidelijk vermeld staat in je CV.
 • Als je voldoet, nodigen we je uit voor een selectiegesprek, waarin je je motivatie, ervaring en competenties kunt tonen. De selectiegesprekken zullen vermoedelijk plaatsvinden op 10 oktober 2023.
 • Voorafgaand aan het selectiegesprek ontvang je een opdracht. Deze wordt doorgestuurd bij het moment van uitnodiging.
 • Als je geselecteerd bent, bezorg je ons nog enkele documenten (tewerkstellingsattesten, diploma, uittreksel uit het strafregister,…).
 • Van harte welkom bij HOGENT!

Heb je een beperking en kan een aanpassing je helpen om jou een aangename sollicitatie-ervaring te bezorgen? Laat het ons zeker weten!

HOGENT wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of functiebeperking.

MEER INFO