De Vereniging Voor Openbaar Groen vzw zoekt Openbaargroen-adviseur

De Vereniging voor Openbaar Groen is een vakorganisatie van en voor groenmedewerkers en politiek verantwoordelijken voor groenbeleid van de lokale besturen in Vlaanderen. Wij promoten het openbaar groen in al zijn vormen en streven naar meer groenbeleving. Daarvoor ondersteunen we de lokale besturen in het ontwikkelen van een breed groenbeleid: uitrollen structurele groenvisie, realiseren van groenprojecten en kwalitatief beheren van groen. Regio Midden-Vlaanderen l deeltijds of voltijds

Wie zoeken we?

• We zijn op zoek naar een nieuwe medewerker die zijn opgebouwde ervaring rond lokaal groenbeleid wil ten dienste stellen van een breder netwerk van steden en gemeenten.

Taken en verantwoordelijkheden

• Advisering en coaching van onze leden inzake openbaar groen
• Vaktechnische specialisatie
• Steunpunt voor lokale besturen
• Projectuitvoering
• Redactie vaktijdschrift Groencontact

Competenties

• Visie
• Innovatief handelen
• Ambitie in vergroening van Vlaamse steden en gemeenten
• Ondernemerschap
• Mondeling en schriftelijk communiceren

Arbeidsvoorwaarden

• Mooie verloning volgens salarisschaal van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel
• Aanvullende pensioenregeling
• Extralegaal verlof
• Afwisselend thuiswerk, secretariaat Brugge en lokale besturen
• Maaltijdcheques
• Vergoeding voor woon-werkverplaatsingen

Opleidingsniveau

• Groengerelateerde opleidingsniveau: Landschaps- & tuinarchitect, Master biologie, natuurwetenschappen
Bachelor Groenmanagement, …

Contractduur

• Contract van onbepaalde duur
• Voltijds of deeltijds (bespreekbaar)

Meer weten?

Voor meer informatie kan je terecht bij Filiep Bouckenooghe, directeur: filiep.bouckenooghe@vvog.info of 0499 20 92 11.

https://www.vvog.info/vacatures/openbaargroen-adviseur-regio-midden-vlaanderen

Solliciteren

Bezorg je C.V. en motivatiebrief aan filiep.bouckenooghe@vvog.info.
Dit kan t.e.m. 30 juni 2023.