Regionaal Landschap de Voorkempen vzw zoekt Landschapsarchitect(e)

De vacature in 10 kernwoorden: jong talent - landschapsontwerp – speelnatuur – ontharding en vergroening – streekeigen landschap – grafische vormgeving - teamwork – mensgericht ontwerpen – creatief – overleg

Regionaal Landschap de Voorkempen vzw is actief in het noordwesten van de provincie Antwerpen (Brasschaat, Brecht, Essen, Hoogstraten, Kalmthout, Kapellen, Malle, Ranst, Schilde, Schoten, Stabroek, Wijnegem, Wommelgem, Wuustwezel, Zandhoven, Zoersel en 4 districten van de stad Antwerpen).

Onze projectwerking balanceert op het snijvlak van landschapszorg, natuurbehoud en -ontwikkeling, natuureducatie en natuurrecreatie en het zoeken en vergroten van een maatschappelijk draagvlak hiervoor. We realiseren projecten (op terrein) dankzij de steun van de Vlaamse overheid, de provincie Antwerpen en de gemeentebesturen uit de streek. Hierbij werken we samen met hen en diverse gebruikers van de open ruimte (verenigingen en organisaties uit de sectoren natuur, landbouw, jacht en toerisme) en betrekken we het brede publiek.

De vacature in 10 kernwoorden
Jong talent – landschapsontwerp – speelnatuur – ontharding en vergroening – streekeigen landschap – grafische vormgeving – teamwork – mensgericht ontwerpen – creatief – overleg

 

Wie zoeken we?

– Jong talent onder de 26 jaar. Vacature kadert in subsidie ‘jobcreatie 2022’ van de Vlaamse Overheid met als doel een jongere onder de 26 aan te werven.
– Een teamspeler, die graag vanuit een multidisciplinair team gezamenlijk aan ontwerpen en realisaties werkt.
– Een landschapsontwerper met een hart heeft voor ontharding en blauw-groene dooradering van het landschap en een passie voor de inrichting van groene publieke ruimte in al zijn facetten.
– Een bruggenbouwer die via participatie en co-creatie (doelgroepen, lokale experten en collega’s) een gedragen landschapsontwerp maakt met oog voor de beleving van het landschap.
– Iemand die biodiversiteit, duurzaamheid en klimaatadaptatie verwerkt in haar/zijn ontwerpen.
– Communicator die enthousiast en positief communiceert over haar/zijn ontwerp aan het brede publiek door een grafische vormgeving, duidelijke en aantrekkelijke teksten, …. Het ontwerp is geen eindpunt maar een middel om mensen enthousiast te motiveren tot  samenwerking en concrete uitvoering.

Je takenpakket

Je ondersteunt het team door het uitwerken van allerlei projecten waar natuur, landschap en beleving centraal staan. Je brengt de natuur dichter bij de mensen door samen met de collega’s ideeën om te zetten in een gedragen ontwerp en realiseert deze op terrein. Denk maar aan avontuurlijke speelplaatsen, uitdagende parken, natuurlijke speelbossen, luwteplekken, biodiverse tuinen gelegen in het landschap, …
Je overlegt met collega’s, groendiensten, burgers, aannemers,… Je verbeeldt de ideeën in wervende tekeningen/plannen /ontwerpen en maakt de vertaalslag van deze verbeelding naar technische bestekken voor de uitvoering en zorgt voor een correcte gunning. Je staat in voor de opvolging van de uitvoering, de budgetten en de nazorg.

Je profiel

Technische vaardigheden
– Je beschikt over een diploma landschapsarchitectuur, landschapsontwikkeling of gelijkaardig door relevante werkervaring.
– Vacature kadert in subsidie ‘jobcreatie 2022’ van de Vlaamse Overheid met als doel een jongere onder de 26 aan te werven.
–  Je bent bedreven in ontwerpend onderzoek, landschapsontwerp en -analyse
– Je hebt affiniteit met mensgericht ontwerpen: speelnatuur, speelbossen, parkbossen, luwteplekken, stiltegebieden, natuurrecreatie,…
– Je hebt een hart voor streekeigen natuur en landschap en het beheer ervan.
–  Je hebt kennis van inheemse bomen en struiken.
–  Je kan vlot meedenken rond te ontwikkelen beleids- en gebiedsvisies en bent vertrouwd met projecten rond dorpskernvernieuwing. Je hebt basiskennis rond de Vlaamse ruimtelijke ordening. Ruimtelijke uitvoeringsplannen, inrichtingsstudies, verkavelingsplannen, stedenbouwkundige adviezen,… weet je te interpreteren.
–  Je kan op een creatieve manier ideeën omzetten in leesbare (ontwerp)schetsen. Manueel en digitaal kunnen schetsen is hierbij een pluspunt.
–  Je stelt je werk graag voor aan een divers publiek (kinderen, jongeren, volwassenen, …) en doet dit via mondelinge en grafische presentatietechnieken.
–  Je beschikt over een rijbewijs B.
– Je bent vertrouwd met grafische software (Adobe CS, GIS, CAD, vectorworks, …) en kunt vlot overweg met Microsoft Office (word, excel, powerpoint). Kennis van grafische software (Adobe CS, Photoshop, Indesign, Illustrator) en Sketchup Pro zijn een pluspunt

Persoonlijke vaardigheden:
– Je bent een teamspeler, kan goed samen werken.
– Leergierig
– Je bent zelfstandig, neemt initiatieven en weet wanneer je moet terugkoppelen.
– Je bent organisatorisch sterk en kan helder en enthousiast communiceren.
– Je hebt een probleemoplossend vermogen.
– Je beschikt over een pragmatische geest en organisatorisch talent.
– Je stelt je flexibel op: verschillende projecten lopen immers tegelijkertijd en je deeltaken per project kunnen verschillen naargelang de aard van het project en de expertise van de collega’s die hierbij.
–  Je bent een bruggenbouwer tussen partners, sectoren en inwoners en hebt respect voor anderen. Je bent een go-between die met alle bekommernissen van de verschillende partners rekening houdt.
– Je bent bereid om flexibele werkuren te presteren (af en toe avond- en weekendwerk).

 

Ons aanbod

– Voltijds contract van onbepaalde duur, 1 VTE.
– Een gevarieerde job met ruimte voor eigen inbreng en een maatschappelijk relevante impact.
– Een enthousiast en gemotiveerd team van collega’s.
– Gunstige verlofregeling, gratis hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer, fietsvergoeding (Paritair Comité 329.01), pensioensparen
– Afwisselende job met ruimte voor eigen inbreng in een dynamische werkomgeving
– Verloning volgens barema B1 van provinciale overheid afhankelijk van de ervaring.
– Standplaats: Domein Vrieselhof, Schildesteenweg 99 Ranst (Oelegem)

Kandidaten sturen ten laatste 23 augustus 2022 voor 12 uur een mail naar info@rldv.be, met als onderwerp ‘sollicitatie landschapsarchitect’, en volgende documenten in bijlage:
‘familienaam_voornaam_cv’ en ‘familienaam_voornaam_motivatiebrief’.

Geselecteerde kandidaten worden via email uitgenodigd voor een sollicitatie op maandag 29 augustus 2022.
Meer informatie nodig? bel naar Ines van Limbergen – gsm: 0474/74 68 94 (vanaf 15 aug) of Anne Stuer gsm: 0493 45 41 72 (tot 15 aug)