Regionaal Landschap de Voorkempen zoekt projectcoordinator Blue Deal

Regionaal Landschap de Voorkempen (www.rldv.be) is al meer dan 15 jaar een organisatie op het snijvlak van natuur- en landschapszorg, erfgoed en recreatie. Onze werking spitst zich toe op het behoud, de ontwikkeling, ontsluiting en promotie van het diverse landschap van de Voorkempen. Een multidisciplinair team van 20 medewerkers werkt vanuit het aangename kantoor in het kasteel van domein Vrieselhof in Ranst in het noordwesten van de provincie Antwerpen.


Heb jij een hart voor landschap? Heb je expertise op het vlak van procesbegeleiding, ruimtelijke planning, landschapsontwikkeling en Blue Deal uitdagingen? Zin om de waardevolle valleisystemen en waterscheidingskam tussen Schelde- en Maasbekken mee te helpen ontwikkelen i.f.v. de klimaat- en biodiversiteitsuitdagingen?  

Solliciteer dan vóór 18 augustus 2023 want het Regionaal Landschap is op zoek naar een projectcoördinator Landschapsontwikkeling die mee de Blue Deal uitdagingen helpt realiseren.

TAKENPAKKET

 • Je staat mee in voor het initiëren, begeleiden, coördineren en het afstemmen van de verschillende water- en valleigebonden projecten en ruimtelijke processen binnen Regionaal Landschap de Voorkempen.
 • Je detecteert, inventariseert en analyseert missing links rond vallei- en watergebonden uitdagingen in het landschap.
 • Je kan Europees, Vlaams, provinciaal en gemeentelijk beleid vertalen naar concrete projecten, partners en doelgroepen.
 • Je hebt samen met enkele collega’s de verantwoordelijkheid over valleigebonden projecten. Dit houdt in:
 • Je maakt de administratieve voorbereiding en planning op voor projecten.
 • Je bewaakt het draagvlak, de voortgang, doelstellingen en timing van projecten.
 • Je organiseert overleg en vergaderingen met diverse overheden en partners, je leidt de vergaderingen en verzorgt verslaggeving ervan.
 • Je verzorgt de uitvoering van het project samen met je collega’s.
 • Je zorgt voor rapportage en declaratie van projecten.
 • Je kan zelfstandig nieuwe projecten initialiseren en schrijven.
 • Je blijft op de hoogte van ontwikkelingen op vlak van landschapsontwikkeling en water.
 • Je draagt actief bij aan het lerend netwerk van Blue Deal medewerkers binnen de andere Regionale Landschappen.
 • Je creëert maatschappelijk draagvlak voor een duurzaam valleisysteem.
 • Je verzorgt samen met de communicatie- medewerkers de communicatie naar de brede omgeving en de pers.

 

MEER INFO